Volksgezondheid start grondige evaluatie ARMULOV-regeling

ziekenhuis operatie arts dokter

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid zal binnenkort starten met een grondige evaluatie van de ARMULOV-regeling, waarbij een uitgebreide data-analyse zal plaatsvinden in relatie tot de financiële uitgaven.

ARMULOV staat voor Afbouw Regeling Medische Uitzendingen en Afbouw Voorzieningen.

Het is een voorziening welke de medische uitzendingen van personen met zeldzame aandoeningen en levensbedreigende situaties reguleert.

Personen die daarvoor in aanmerking komen worden door de medisch specialist voorgedragen bij de geneeskundige commissie van het ministerie van Volksgezondheid.

Deze commissie neemt het besluit voor de uitzending na objectieve toetsing.

Aangezien de laatste evaluatie in 1995 is verricht en de ontwikkelingen op het medisch gebied in rap tempo zijn veranderd, acht het ministerie het noodzakelijk een analyse van deze voorziening te verrichten.

De analyse moet ertoe leiden dat er aanbevelingen worden gedaan aan de regering inzake het aanpassen of wel efficiënter laten functioneren van deze voorziening.

De minister vraagt ook om in de aanbevelingen een goed communicatieplan met betrekking tot ARMULOV op te stellen.

OOK INTERESSANT
Smoorverliefde jongen(19) stalkt 32-jarige nicht

De samenleving, maar ook medici moeten adequaat worden geïnformeerd hoe deze voorziening functioneert in de praktijk.