fbpx

Volksgezondheid organiseert bewustwordingscampagne universele gezondheidszorg

GFC NIEUWS- Op 12 december wordt wereldwijd Universal Health Day gevierd.

In het teken van deze dag organiseert het ministerie van Volksgezondheid een mini informatiebeurs, in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO).

Op deze beurs zullen verschillende organisaties deelnemen, namelijk: de Medische Zending, het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de Regionale Gezondheidsdienst Suriname (RGD), het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en het ministerie van Volksgezondheid zelf.

Zij zullen informatie verstrekken over het belang van universele gezondheidszorg en de diensten die zij bieden om dit na te streven. Verder wordt met deze dag beoogd dat burgers worden aangespoord om zelf op zoek te gaan naar meer informatie over universele gezondheidszorg.

De bezoekers aan deze mini informatiebeurs worden ook in de gelegenheid gesteld om een health check te doen, door middel van een BMI, bloeddruk en glucose meting.

BEKIJK OOK
Ziekenhuizen krijgen nieuwe loonstructuur

Zeven jaar geleden, in het jaar 2012, hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties namelijk een unanieme resolutie geaccepteerd, waarmee zij worden aangespoord om tegen 2030 universele gezondheidszorg na te streven en alle burgers te voorzien van veilige, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Het idee dat ieder individu zonder barrières toegang dient te hebben tot hoogwaardige gezondheidszorg is één van de prioriteiten voor internationale ontwikkeling.

Zo stellen de Verenigde Naties in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dat een goede gezondheid verzekerd moet worden en de welvaart en welzijn voor alle leeftijdsgroepen dient te worden gepromoot.

Suriname is als lidstaat van de Verenigde Naties ook genoodzaakt om zich zoveel mogelijk in te spannen om deze doelstelling tegen 2030 te behalen.