Volksgezondheid ontstemd over berichtgeving COVID-19 overledene

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid is zeer ontstemd over de diverse berichtgevingen in de media en via social media over de eerste COVID-19 overledene vrijdag.
Reeds voordat de autoriteiten nog de familie goed op de hoogte hadden kunnen stellen, hadden de diverse media en anderen via Facebook al met naam, toenaam en foto van de overledene rondgestuurd. “Het is toch onmenselijk en verschrikkelijk dat met het leed van de familie op deze manier wordt omgegaan? De kinderen hebben het via de media moeten vernemen. Dit mag zich nooit meer herhalen”, zegt directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, diep teleurgesteld namens het ministerie.
Directeur Jessurun die zelf ook arts is, benadrukt dat er wetgeving is voor wat betreft de privacy van patiënten. “Vanaf het begin hebben mensen er plezier in gehad om persoonlijke informatie van de patiënten en nu ook van de overledene te verspreiden.” De directeur benadrukt dat dit eenieder kan overkomen. Verscheidene malen is benadrukt om geen persoonlijke informatie te verspreiden over de COVID-19 gerelateerde personen. “Dit werkt zeer emotioneel op deze mensen en hun privacy wordt enorm geschaad.”
Jessurun vraagt zich af wat voor meerwaarde de samenleving en de verspreiders kunnen hebben als ze precies weten om wie het gaat. “Is de ene persoon meer waard dan de andere? Zijn we niet allemaal gelijk? Maar nu worden familieleden gestigmatiseerd en dat ligt aan deze berichtgevingen”, stelt Jessurun. De familie van deze personen worden anders bekeken. Zo heeft de familie van de overledene gister hun misnoegen geuit aan de directeur. Ze ervaren dit als zeer emotioneel.
De directeur verwacht van de samenleving dat ze zich kritisch opstellen op dit vraagstuk, want dit kan eenieder overkomen. Ook van de media verwacht ze dat ze beeldmateriaal, naam en toenaam van patiënten en/of overledene niet publiceren, omdat dit alleen maar voor ellende zorgt. Ze hoopt dat alle Surinamers hieraan gehoor zullen geven en uit respect voor onze broeders en zusters dit fenomeen niet herhaald zal worden.
“De familie en nabestaanden wensen wij sterkte toe. De overige patiënten wensen wij beterschap toe en aan de samenleving vragen wij om zich te houden aan de COVID-19 regels en protocollen. Be safe and healthy”, aldus Jessurun.

Overige berichten