Volksgezondheid ontkracht beweringen over coronavirus in Suriname

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van geruchten als zouden drie personen, die besmet zijn met het coronavirus door de ambulance aan de Gompertstraat zijn opgehaald, heeft Cleopatra Jessurun, waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid, wederom benadrukt dat deze geruchten niet op waarheid berusten.
In een verklaring zegt de functionaris: ‘Tot vandaag zijn er geen bevestigde, verdachte of vermoedelijke gevallen gemeld bij het ministerie van Volksgezondheid noch bij het BOG’.
In een spraakbericht beweert een man dat drie personen door de ambulance zijn opgehaald. Na kennis te hebben genomen van deze beweringen heeft het ministerie haar public health officers gedirigeerd naar de locatie waar de personen zich zouden hebben bevonden.
Volgens de waarnemend directeur is het team nagegaan of er inderdaad mensen door de ziekenwagen zijn opgehaald. Er zijn ter plekke personen ondervraagd, die echter aangaven niets hiervan af te weten. Het ministerie constateert dat er sprake is van nepnieuws.
Het ministerie betreurt het dat er paniekzaaiers zijn die zich al enige tijd bezighouden met het verspreiden van valse berichten. Op de samenleving wordt wederom een beroep gedaan om geen onrust te zaaien én rassenhaat te voorkomen. Verder roept Jessurun de samenleving op zich niet laten misleiden door nepberichten.
Meldingen over het coronavirus zullen alleen via de officiële kanalen door het ministerie van Volksgezondheid gedaan worden. Het ministerie heeft reeds een Plan van Aanpak opgesteld en verder hebben alle instanties richtlijnen gehad. Volksgezondheid is alert en neemt alle maatregelen in acht om zoveel mogelijk te voorkomen dat het virus Suriname binnenkomt.
Personen die recentelijk uit een hoog risicogebied zijn gekomen en symptomen van koorts, kortademigheid of longproblemen vertonen, dienen zich per direct naar hun huisarts te begeven of te bellen naar de BOG-hotline 178.
De samenleving wordt gevraagd preventieve maatregelen in acht te nemen: handen goed wassen met zeep of desinfecteren, gebruik van wegwerpdoekjes bij het niezen of hoesten, contact vermijden met personen die griepachtige verschijnselen vertonen, zoals hoesten en/of niezen, hoofdpijn, koorts en lichaamspijnen. Ook wordt het contact met zieke veestapels afgeraden.

Overige berichten