fbpx

Volksgezondheid lanceert Nationaal Strategisch Plan Gezondheid en Welzijn

Het Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname voor de komende 10 jaar (2019-2028) is uit.

Het plan is een document dat is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met belanghebbenden en de Pan American Health Organization.

Waarnemend directeur Cleopatra Jessurun gaf een korte presentatie over de inhoud en het belang van het strategisch plan, de uit te zetten richting en de visie van het ministerie van Volksgezondheid voor de komende 10 jaar.

Het plan geeft de richting aan die de gezondheidssector op gaat met als visie “Een gezonde bevolking”. Dit betekent dat alle strategische plannen die worden ontwikkeld voor programma’s binnen de gezondheidssector zullen worden afgestemd op de doelstellingen in het Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname.

De belangrijkste strategie die in dit document wordt gepresenteerd is de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw zorgmodel voor Suriname. Verder komt aan de orde een logisch kader dat bepaald hoe het gezondheidszorgsysteem wordt georganiseerd.

Ook de financiering en het beheer, om de vereiste diensten te leveren die inspelen op de gezondheidsbehoeften, – eisen en – verwachtingen van de bevolking, zijn belangrijke aspecten.

Het plan behelst 4 strategische doelstellingen, te weten;

– een universele mensgerichte gezondheidszorgsysteem in Suriname
– rechtvaardige, duurzame en universele financiering voor gezondheid
– middelen voor een efficiënt en effectief gezondheidszorgsysteem
– sterk leiderschap en goed bestuur in de gezondheidssector.

BEKIJK OOK
Ramadhin voert bilaterale gesprekken in Washington D.C.

De minister van Volksgezondheid Antoine Elias gaf in zijn speech aan dat de gezondheid en het welzijn van alle burgers in Suriname behoren tot de topprioriteiten van de regering van Suriname.

Hij heeft verder aangegeven dat het Nationaal Strategisch Plan voor gezondheid en welzijn in Suriname 2019-2020, de gekozen aanpak om kwaliteitsgezondheidszorg voor iedereen te garanderen, weerspiegelt.

Het plan is gebaseerd op de Surinaamse grondwet, waarin is vastgesteld dat de regering verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg en het laat ook zien dat de overheid vastbesloten is om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken, door de aanpak van sociale determinanten voor gezondheid.

Met de launch van dit plan gaat het ministerie naar stap 2, waarbij in cluster verband de voorgestelde strategieën zullen worden uitgewerkt en er een operationeel plan zal worden opgesteld met activiteiten, om de gestelde doelen te realiseren.

De vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders mochten uit handen van de waarnemend directeur van het ministerie een exemplaar van het plan in ontvangst nemen.