fbpx

Volksgezondheid: instructie terugroepen medicijnen uitgevaardigd

Het ministerie van Volksgezondheid (Farmaceutische Inspectie) in Suriname heeft in overleg met de lokale medicijnen importeurs, uit voorzorg een instructie tot terugroepen van bepaalde medicijnen uitgevaardigd.

Een aantal medicijnen met daarin losartan die worden toegepast voor het behandelen van hoge bloeddruk, hartfalen en de bescherming van de nieren bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2- diabetes (suikerziekte) worden teruggeroepen. Dit naar aanleiding van het besluit van de fabrikanten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen(CBG) in Nederland en de Food and Drug Administration (FDA) in de USA.

Wat is er aan de hand?

In een beperkt aantal partijen van medicijnen die losartan bevatten is de ongewenste stof NMBA* gevonden. In bepaalde partijen van andere medicijnen die valsartan en irbesartan bevatten, waren eerder NDEA* en NDMA* gevonden.

BEKIJK OOK
OM start met landelijke virtuele voorgeleiding

Deze gevonden verontreinigingen die ontstaan bij de productie van het werkzaam medicijn, zijn geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend.

Eerder was niet bekend dat deze stoffen vrijkomen bij het produceren van de werkzame stoffen. Aangezien de richtlijnen zijn aangescherpt, is het niet uit te sluiten dat er in de toekomst meerdere terugroepacties komen.

Als er nieuwe verontreinigingen worden ontdekt, zal er zo nodig opnieuw actie worden ondernomen, aangezien de patiëntveiligheid altijd op de eerste plaats staat.

Wat wordt teruggeroepen in Suriname?

Op dit moment is het bekend dat alleen van de volgende fabrikanten (Apotex Nederland B.V. en Accord Healthcare B.V) losartan bevattende medicijnen worden teruggeroepen, waarvan er ook enkele in Suriname aanwezig zijn.