Volksgezondheid: geen sprake van coronagevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid laat in een bericht weten dat er geen coronagevallen in Suriname zijn vastgesteld.
Op Facebook circuleert er een bericht over twee coronagevallen in Suriname. Volgens het bericht zouden twee mannen besmet zijn met het virus en die zouden opgenomen zijn in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).
Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat er tot nu toe in Suriname geen officiële meldingen zijn gemaakt van besmetting met dit nieuw virus. Tegen de onrustzaaiers zal het ministerie stappen ondernemen.
Het ministerie zegt zich ervan bewust te zijn dat dit virus ook Suriname binnen kan komen. “Het is van eminent belang om dit gezamenlijk in te dammen, maar door vals nieuws te verspreiden, wordt de samenleving onnodig opgeschrikt,” laat Volksgezondheid optekenen.
Met haar partners binnen de verschillende sectoren is er afgestemd, dat alle passagiers met een recente reisgeschiedenis uit de risicogebieden gescreend zullen worden op hun temperatuur. Ook met de diverse luchtmaatschappijen zijn er afspraken gemaakt: passagiers die komen uit een hoog risicogebied zullen eerst gescreend worden alvorens ze instappen in het vliegtuig naar Suriname.
Zelfs als een reiziger uit een hoog risicogebied komt en geen symptomen van dit virus vertoont, wordt volgens procedure een record locater ingevuld ter plekke. Hierdoor kan de afdeling Epidemiologie van het BOG zo een reiziger blijven volgen op eventuele symptomen.
Indien er sprake mocht zijn van een eventueel besmette reiziger, zullen de Port Health Officiers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) volgens het WHO-protocol handelen. De passagier wordt geïsoleerd, ondervraagd en onderzocht om vervolgens verdere stappen te ondernemen.
Ook naar de NCCR, RGD, ziekenhuizen en overige medische dienstverleners zijn de richtlijnen gegeven voor transport, opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval, zodat verdere besmetting voorkomen kan worden.
Het ministerie doet een beroep op de samenleving om geen onrust te zaaien. Ook vraagt zij de samenleving om oplettend te zijn en zich niet te laten misleiden door valse berichten.