Volksgezondheid geeft update over griepvirussen

In Suriname was er toename van Severe Acute Respiratory Infections (SARI) gevallen voor de Epidemiologische Week (EW) 4 t/m 8.

De toename in SARI-gevallen is veroorzaakt door een lokale verhoogde transmissie. Tot het einde van EW 9 (zaterdag 2 maart) is er een cumulatie van 288 SARI-gevallen in vergelijking met de afgelopen drie jaar (2016-2018) voor dezelfde periode gerapporteerd.

Voor (EW 1-9) waren er gemiddeld 94 SARI-gevallen (bereik 82-107). Echter toont EW-9 een vroege afname van gerapporteerde SARI-gevallen.

Tot EPI-week 9 waren er 21 SARI-gerelateerde sterfgevallen, 10 mannen en 11 vrouwen. Van deze, 10 (acht) (48%) werden in het laboratorium bevestigd als positief voor het influenzavirus (H1N1). Negen van de eenentwintig (43%) van de sterfgevallen hadden diabetes, zoals in 2018, 21% van de SARI gerelateerde sterfgevallen diabeten waren.

In totaal hadden 19% en 13% van de totale gerapporteerde SARI-gevallen onderliggende aandoeningen zoals diabetes en astma. Deze risicogroepen hadden een vergelijkbare ziekte in 2018.

81% van de personen die zijn opgenomen voor SARI en 100% van de gerapporteerde SARI-gerelateerde sterfgevallen hadden geen griepprikje genomen.

In de afgelopen drie jaar (2016-2018) was het gemiddelde aantal aan SARI gerelateerde sterfgevallen aan het einde van EW-9-9. De influenza-achtige ziektegevallen (ILI) vertoonden vanaf EW 9 een dalende trend.

Een toename van het aantal ILI-gevallen voor 2019 is ook geconstateerd. Dit als gevolg van de uitbreiding van de ILI-site in Nickerie, die sinds 2019 met het bemonsteren is begonnen. Voor EW 1-9 werden 244 SARI-gevallen getest, waarbij in totaal 40% van de gevallen influenza A positief was, vergeleken met 59 gevallen met 14% positiviteit voor influenza – voor 2018 in hetzelfde periode.

Tot EW 9 waren er 97% van de positieve SARI-monsters voor influenza positief voor H1N1. Over het algemeen kan er gezegd worden dat H1N1 een overheersende rol speelt in het ongebruikelijke hoge aantal SARI-gevallen in 2019 in Suriname tot nu toe. Maar het aantal SARI en ILI-gevallen neemt af.

De influenza-stam die de grieppandemie A (H1N1) in 2009 veroorzaakt, is nu het belangrijkste seizoensgebonden circulerende influenza A-virus en de huidige vaccinatie bevat deze stam.

Vaccinatie is daarom het meest effectieve middel om influenza te voorkomen en de risicogroepen zoals jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met onderliggende aandoeningen zoals chronische ademhalingsaandoeningen (astma) te beschermen.

Het onvoorspelbare karakter van het influenzavirus is bekend. Met zijn vermogen zich aan te passen, veranderen en reproduceren, kan het virus het menselijke immuunsysteem “voor de gek houden” en zich gemakkelijk verspreiden.

Seizoen influenza wordt gekenmerkt door een plotseling begin van koorts, hoest (gewoonlijk droog), hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, keelpijn en een loopneus. De hoest kan ernstig zijn en kan 2 of meer weken duren. De meeste mensen herstellen binnen een week van koorts en andere symptomen zonder medische hulp.

Qua transmissie verspreidt seizoens-influenza zich gemakkelijk, vooral in drukke gebieden zoals scholen en verpleeghuizen. Wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest, worden besmettelijke druppels met het virus in de lucht verspreid.

Deze druppels kunnen zich tot een meter verspreiden, en personen die deze druppels inademen infecteren. Het virus kan ook worden verspreid door handen die besmet zijn met influenzavirussen.

Patiënten die niet behoren tot een hoog risicogroep moeten worden behandeld met symptomatische behandeling en worden geadviseerd om, thuis te blijven om de besmetting van anderen in de gemeenschap tot een minimum te beperken.
Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt enkele voorzorgsmaatregelen zoals: vaccineren (met name de risicogroepen), goede sanitaire maatregelen zoals handhygiëne, en bij het hoesten of niesen gebruik te maken van papieren doekjes.

Het ministerie roept de samenleving op om de preventieve handelingen te handhaven.

Overige berichten