Volksgezondheid geeft informatie over Coronavirus

GFC NIEUWS- Recent is er door de WHO (World Health Organisation) vastgesteld dat er een nieuw virus (nCoV), dat overeenkomsten heeft met het SARS-virus en MERS-Virus, in China, Zuid Korea, Thailand en Japan is uitgebroken.
Deze nieuwe variant van het virus kan leiden tot serieuze longproblemen. Corona virussen zijn zoönotisch, wat betekent dat deze van dieren op mensen kunnen worden overgebracht. De WHO heeft aangegeven dat de kans op besmetting van mens op mens klein is, maar niet uitgesloten kan worden.
Ook Suriname kan slachtoffer worden van dit verkeer en het ministerie van Volksgezondheid heeft gelijk alles in het werk gesteld om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
Volksgezondheid heeft een plan van aanpak in werking gesteld dat ingaat wanneer een melding gedaan van een vermoedelijke case uit een hoog risicogebied. Met haar partners binnen de verschillende sectoren is er afgestemd dat alle deze passagiers gescreend zullen worden op hun temperatuur. Er is ook afgestemd met de luchtvaartmaatschappijen om erop toe te zien dat passagiers die komen uit een besmet gebied, eerst gescreend worden alvorens ze instappen in het vliegtuig.
Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) houdt vinger aan de pols op onze luchthaven. Indien er sprake mocht zijn van een eventueel besmette reiziger, zal Port Health volgens het WHO-protocol handelen. Ook naar de ziekenhuizen en overige medische dienstverleners zijn de richtlijnen gegeven voor eventuele opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval.
Aangezien er nog weinig bekend is over dit nieuwe virus, is het belangrijk dat een ieder op de hoogte is van de ernstige gevolgen die dit virus met zich meebrengt. Het Ministerie zal alle preventieve maatregelen in acht nemen om optimale gezondheidszorg in Suriname te garanderen. Tot nu toe heeft Suriname nog geen officiële meldingen gehad over een eventueel besmet geval.
Enkele preventieve maatregelen die Surinamers zelf in acht kunnen nemen, zijn: vaak handen wassen, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen alsook zieke veestapels en wilde dieren. Bij het hoesten en niezen liever wegwerp tissues te gebruiken en deze gelijk in de afvalbak wegdoen.
Symptomen van dit virus zijn:
Koorts
Hoest
Kortademigheid
Bij het ziek zijn of als de bovengenoemde symptomen aanwezig zijn, is het aan te raden om direct naar de huisarts te gaan of te bellen naar de hotline 178.

Overige berichten