fbpx
Volk niet Bedriegen

In het artikel van de Progressief-Verheffende Partij (PVP) van 2 april 2015 ‘Stem niet, als perspectief op verandering ontbreekt!’ staat onder meer het volgende: ‘Vooral dankzij deze (sociale) wetten heeft de NDP bij de laatste peilingen goed kunnen scoren ten opzichte van de rest. Als corruptie echter de duurzame financiering van deze sociale wetten in gevaar brengt of de reële koopkracht doet dalen, zal dit resultaat niet overeenstemmen met de komende verkiezingsuitslag.’

Met andere woorden, de huidige verkiezingsuitslag is voor een niet onbelangrijk deel te danken aan de belevingswereld van een groot aantal kiezers dat hun lot verbeterd is en dat deze regering hen perspectief op verdere verbetering biedt. Met dit imago wordt ook de persoon van Bouterse geassocieerd. Er zal dus aan de hieraan gekoppelde verwachtingen moeten worden tegemoetgekomen, zodat het volk van Suriname niet bedrogen uitkomt.

In zekere mate heeft het stemgedrag ook cultuur- en persoonsgebonden plaatsgevonden, wat steeds meer afneemt met de verjonging en ontwikkeling van de kiesgerechtigden. Aan de ander kant is (zoals verwachtbaar) gebleken dat constante negativiteit slecht scoort en juist een slachtofferrol van de geadresseerden creëert.

Sociale wetten onvoldoende

De sociale wetten, alsook de andere faciliteiten op het gebied van onder andere kinderbijslag, ouderdomsvoorzieningen en onderwijs zijn echter bij lange na niet voldoende, omdat zij geen duurzame ontwikkeling mogelijk maken om een sociaal-rechtvaardige samenleving te kunnen scheppen.

De Millennium Development Goals (MDG’s) zijn immers gebaseerd op zes fundamentele waarden, die ten grondslag liggen aan duurzame ontwikkeling:

1) Vrijheid: Mannen en vrouwen hebben het recht om in waardigheid hun leven te leiden en hun kinderen op te voeden, vrij van honger, angst voor geweld, onderdrukking en onrechtvaardigheid. Democratisch en participatief bestuur, dat gebaseerd is op de wil van volk, is de beste garantie om deze rechten te kunnen beleven.

2) Gelijkheid: Geen enkel individu en geen enkele natie mag de mogelijkheid om te profiteren van ontwikkelingen worden ontzegd. Gelijke rechten en kansen van vrouwen en mannen dienen te worden gewaarborgd

3) Solidariteit: Mondiale uitdagingen moeten zodanig worden beheerd, dat de kosten en lasten redelijk worden gedeeld in overeenstemming met de fundamentele beginselen van billijkheid en sociale rechtvaardigheid. Degenen die eronder lijden of het minste profiteren, verdienen hulp van diegenen die het meest profiteren.

4) Tolerantie: Mensen dienen elkaar te respecteren met hun hele verscheidenheid van godsdienst, cultuur en taal. Verschillen binnen en tussen samenlevingen moeten niet gevreesd of onderdrukt worden, maar als een kostbare aanwinst van de mensheid worden gekoesterd. Een cultuur van vrede en dialoog tussen alle beschavingen dient actief te worden bevorderd.

5) Respect voor de natuur: Bij het beheren van alle levenssoorten en natuurlijke hulpbronnen ˗ in overeenstemming met de voorschriften van duurzame ontwikkeling ˗ is behoedzaamheid geboden. Alleen op deze wijze kunnen de onmetelijke rijkdommen ˗ door de natuur aan ons geschonken ˗ worden bewaard en doorgegeven aan onze nakomelingen. De huidige niet-duurzame productie- en consumptiepatronen moeten worden gewijzigd in het belang van ons toekomstig welzijn en dat van onze nakomelingen.

6) Gedeelde verantwoordelijkheid: De verantwoordelijkheid voor het beheren van wereldwijde economische en sociale ontwikkelingen, alsook van bedreigingen voor de internationale vrede en veiligheid, moet door alle landen worden gedeeld en multilateraal worden uitgeoefend. De Verenigde Naties dient een cruciale rol hierin te spelen als de meest universele en meest representatieve organisatie in de wereld.

Het is dus niet mogelijk om sociale rechtvaardigheid in een samenleving te realiseren als de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Een samenleving is sociaal rechtvaardig wanneer een ieder gelijke toegang heeft tot de basisbehoeften, zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Sociale rechtvaardigheid hangt daarom niet alleen af van economische factoren en basisbehoeften. Het hebben van gelijke ontplooiingskansen en mogelijkheden is eveneens minstens even belangrijk.

Dr. Roy Bhikharie
Voorzitter PVP: Eerst het Volk, dan de Rest
Vicevoorzitter United Nations Association Suriname

Meer nieuws

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…