Volgorde op stembiljetten vastgesteld na loting

GFC NIEUWS- De volgorde van de zeventien politieke partijen die mee zullen doen aan de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen van 25 mei aanstaande op de stembiljetten is vastgesteld.
In de verschillende kiesdistricten heeft op 29 april de loting van de volgorde op de stembiljetten plaatsgevonden.
De loting in kiesdistrict 1 Paramaribo, heeft onder leiding van het Hoofdstembureau van Paramaribo plaatsgevonden. Deze activiteit heeft zich voltrokken op het terrein van districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost.
Conform de artikelen 53 lid en 69 lid van de Kiesregeling is de loting over de volgorde op de verzamellijst tijdens een Openbare Zitting geschied. Deze zitting is vlot verlopen. Vertegenwoordigers van de politieke partijen hebben zelf de loten getrokken. Vertegenwoordigers van de partijen zijn een voor een opgeroepen naar volgorde van aanmelding bij het Hoofdstembureau.
Vervolgens trok elke vertegenwoordiger tijdens de zitting uit een schaal een naam van een partij. Van die partij trok de vertegenwoordiger het lot met een nummer (tussen 1 en 17). Dit nummer stelt de positie voor op het stembiljet. Elke partij heeft na bekendmaking van het nummer, een ontvangstbewijs met het resultaat van haar partij ontvangen van het Hoofdstembureau. De aanwezigen zijn tevreden met het verloop van de loting en het resultaat.
Voorzitter van het Hoofdstembureau van kiesdistrict Paramaribo, Mike Nerkust, kijkt zeer tevreden naar de loting. Het drukken van de stembiljetten van de verschillende kiesdistricten zal nu volgen en wel in de volgorde van het resultaat van de loting. De voorzitter benadrukte nogmaals het nep nieuws van vooraf gedrukte stembiljetten, die een paar weken terug onnodig voor paniek zorgde. Dit kan niet gezien de loting nu pas heeft plaatsgevonden.
Nerkust doet een beroep op de samenleving te gaan stemmen op 25 mei.

Overige berichten