“Voedselveiligheid en voedselzekerheid belangrijke vereiste”

GFC NIEUWS- Het garanderen van voedselveiligheid en voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking is een zeer belangrijk vereiste.

Dit zei president Desiré Bouterse maandag in zijn Jaarrede tot het parlement.

In het dienstjaar 2020 zullen hiertoe onder meer de volgende acties ondernomen worden:

Verzorgen van verdere trainingen aan alle agrariërs in Good Agricultural Practices en bevorderen van duurzame innovaties en milieuvriendelijke teelt;

Registratie van agrariërs die voldoen aan nationale en internationale standaarden met betrekking tot voedselveiligheid en certificering van agrarische bedrijven;

Versterking en professionalisering van de sanitaire en fytosanitaire diensten om regelmatig controles uit te oefenen op de productie;

Operationalisering van gecertificeerde laboratoria voor kwaliteitskeuringen op het aanwezig zijn van niet toegestane pesticiden;

Aanpassing van de verouderde wet- en regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid die voldoet aan internationale standaarden.

Het verhogen van de productie van land- en tuinbouw, veeteelt en visserij is van groot belang.

In dit kader zullen onder meer de volgende ondersteunende maatregelen getroffen worden:

Uitbreiding van de exportmogelijkheden naar nieuwe markten;

Verhoging van de aanmaak van hoog producerend zaaizaad en plantmateriaal;

Uitvoering van fokprogramma’s voor rasverbetering bij veeteelt;

Stimulering van de private sector om meer investeringen te doen in de aquacultuur;

Drastische verhoging van betaalbare kredieten aan agrariërs om aan productieuitbreiding te doen en het plegen van diepte-investeringen in onder andere nieuwe efficiëntere technologieën;

Verbetering van de infrastructuur, met name irrigatie en drainage in agrarische gebieden;

Facilitering van jonge geschoolde Surinamers om in de productie en verwerking initiatieven te nemen;

Het aantrekken van Foreign Direct Investment om in joint venture met Surinaamse ondernemers moderne productie- en verwerkingsbedrijven op te zetten;

Stimulering van de private sector om verwerkingsbedrijven op te zetten om een deel van de productie te verwerken tot eindproducten en

Opzetten van mediacampagnes om consumenten bewust te maken om te kiezen voor lokaal geproduceerde producten.