fbpx

Voedselpakketten voor dorpelingen Kwamalasamutu en Sipaliwini Savanna

GFC NIEUWS- Dorpelingen van Kwamalasamutu en Sipaliwini Savanna, die in de stad zijn om gezondheidsredenen, hebben deze week een voedselpakket ontvangen van districtscommissaris Teresa Cirino.
Het initiatief kwam van stamhoofd Moshesi uit Tepu, bestuurslid van VIDS, die Bureau VIDS erop attendeerde dat in Paramaribo mensen uit de zuidelijke dorpen zijn die hulp nodig hebben.
Zij kwamen naar Paramaribo voor een medische behandeling en hebben hier geen inkomen of andere middelen om in hun behoeften te voorzien. Door de Covid-maatregelen kunnen degenen die al beter zijn, nog niet terugkeren naar hun dorp.
Het gaat om een groep van 21 dorpelingen uit Kwamalasamutu, Sipaliwini Savanna, Tepu, Palumeu en Apetina. Dc Cirino onder wie Kwamalasamutu en Sipaliwini vallen, reageerde positief op het verzoek van Bureau VIDS om voedselpakketten te verstrekken aan haar dorpelingen in de stad.
Hetzelfde verzoek is ook ingediend bij dc Bado voor de dorpelingen van Tepu, Palumeu en Apetina. Hopelijk worden ook zij deze week voorzien van een voedselpakket.

OOK INTERESSANT
Paus ondergaat controle