VMS slaat alarm: dienstverlening huisartsen onzeker

GFC NIEUWSREDACTIE- Opnieuw trekt de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) aan de bel.

Vanaf donderdag 13 januari is de dienstverlening van huisartsen niet langer gegarandeerd als de vereniging en de zorgverzekeraars morgen niet tot een vergelijk komen.

De VMS eist een “werkbaar en realistisch voorstel” voor een voorlopig tarief mede gelet op de uitkomsten van het accountantsrapport.

De vereniging en de zorgverzekeraars hadden gezamenlijk een accountant in de hand genomen die de tarieven voor de huisarts praktijken heeft berekend.

In een persbericht zegt de VMS dat het jarenlang getoonde geduld van de huisartsenpraktijken niet meer vol te houden is. Het gemiddeld tarief per verzekerde per maand dat nu geldt voor de huisartsen, is “volstrekt onwerkbaar” en heeft volgens de VMS geleid tot dramatische situaties op de praktijken.

Eind vorige maand, op 29 december 2021, heeft de vereniging een voorstel gedaan aan de directies van het Staatsziekenfonds en de zorgverzekeraars van de Survam om in afwachting van het definitief tarief zoals vastgesteld door de accountant, een voorlopig tarief te hanteren.

Daarbij heeft de VMS benadrukt dat de particuliere huisartsen met geen mogelijkheid hun praktijken verder kunnen bekostigen.

De VMS vindt het haar plicht de gemeenschap te informeren over een dreigende escalatie. De VMS-leden komen morgen in vergadering bijeen en zullen beslissen hoe verder te g aan als er geen werkbare oplossing wordt bereikt.