fbpx

Vlaggen hoofdkwartier PALU verbrand

“Gisteravond laat is met verontwaardiging geconstateerd dat op het terrein van het PALU-centrum aan de Kafiluddistraat de PALU en PRIDE vlaggen in brand stonden. Er zijn door onverlaten de touwen doorgesneden, vlaggen omlaag gehaald en vervolgens in brand gestoken”, laat de partij weten.

Het vermoeden bestaat dat de beweegredenen gezocht moet worden in het feit dat de PRIDE vlag was gehesen. “Het in brand steken van de PALU en PRIDE vlag maakt duidelijk dat er nog een lange weg is te gaan naar het bieden van gelijke kansen aan elke Surinamer in de Surinaamse samenleving”. Er is aangifte gedaan bij de politie.

De PALU had de vorige week de PRIDE vlag gehesen om de discussie te ondersteunen over de achtergestelde en soms onderdrukte positie van de LGBT groep in de samenleving en vooral over hoe verder. De PALU is zich ervan bewust dat de discussie over de LGBT-groep soms erg felle reacties oproept bij sommige Surinamers. Het gemak waarmee men zich al dan niet anoniem, tegen de LGBT gemeenschap uitlaat vooral op het internet legt de kwetsbaarheid van onze te recht zo zeer geprezen multiculturele en multi-etnische samenleving bloot. Daadwerkelijke natievorming is een belangrijke voorwaarde om zelf onze ontwikkeling ter hand te nemen.

De PALU is ervan overtuigd dat vooral een mentaliteitsverandering moet komen in de Surinaamse samenleving waarbij vooral het onderwijs een belangrijke bijdrage zal leveren. Hierbij gaat het niet alleen om toegang tot onderwijs, maar ook om onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind dat zich vanuit zijn/haar geslacht, de eigen culturele en seksuele identiteit zonder enige belemmering volledig kan ontplooien. Dagelijks worden: “LGBT-kinderen” het leven zuur gemaakt door medeleerlingen, terwijl de leerkracht uit onwetendheid wegkijkt of zelfs meedoet.

OOK INTERESSANT
Update: Man die na zware mishandeling werd overreden in ziekenhuis overleden, drie verdachten aangehouden

De huidige minister van Onderwijs Lilian Ferier zal voor wat dit betreft haar zienswijze en standpunt met betrekking tot kinderrechten moeten doortrekken. In de plannen voor onderwijshervormingen moet dringend aandacht worden besteed niet alleen aan hoe onze jongens omgaan met meisjes en omgekeerd, zodat later geweld in man-vrouw relaties wordt verminderd; Maar ook moeten de komende generaties opgevoed worden om met begrip en respect met elkaar om te gaan. Dit begrip en respect zal uitgebreid moeten worden naar kinderen met een beperking, hoog begaafde kinderen en LGBT kinderen.

“De weerzinwekkende actie om de PALU en PRIDE vlag te verbranden zal de PALU niet weerhouden om ook deze discussie voort te zetten. De PALU zal zich blijven beijveren om elk individu in Suriname gelijke kansen te geven in zijn/haar ontwikkeling en in zijn/haar streven om op te komen voor zijn/haar belangen, ongeacht geslacht, culturele identiteit, etnische achtergrond en seksuele geaardheid”.