Visueel beperkten controleren persoonsgegevens

GFC NIEUWS- Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft mogelijk gemaakt dat visueel beperkten hun persoonsgegevens konden controleren bij de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS).
Dat gebeurde in het kader van de wettelijke terinzagelegging (WTIL), in verband met de komende verkiezingen op 25 mei. R
uim zestig blinden en slechtzienden hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid. Natasia Hanenberg-Agard, directeur van het NSBS, zegt de tegemoetkoming van het ministerie te verwelkomen. “Ik vind het heel goed dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, de mensen met een visuele beperking in de gelegenheid stelt hun gegevens te checken, door zelf naar ze toe te komen”, zegt de NSBS-directeur.
Eduard Grootfaam die zijn persoonsgegevens heeft gecontroleerd geeft aan dat het ministerie het zeker gemakkelijker voor hem heeft gemaakt. Vanwege zijn visuele beperking kan hij niet op zijn eentje zijn persoonsgegevens controleren.
Ook Shailesh Kertoikromo juicht de tegemoetkoming van het ministerie toe. Hoewel hij zichzelf wel kan behelpen, zegt dat er anderen zijn met een visuele beperking die begeleiding nodig hebben.
Zowel Grootfaam als Kertoikromo benadrukken het belang om hun persoonsgegevens te controleren, zodat zij op 25 mei zonder problemen gebruik kunnen maken van hun recht om te stemmen. Voor de verkiezingen van 25 mei is het belangrijk dat alle kiesgerechtigden beschikken over een identiteitskaart.
Op 7 en 8 februari 2020 is dan ook de mobiele unit van de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) naar de NSBS geweest, om visueel beperkten te voorzien van de nieuwe e-ID kaart.
Op 14 februari heeft Biza de officiële launch gedaan van de WTIL, onder Busterminal 2 te Ondrobon.
De WTIL, zoals vastgelegd in de Kiesregeling, vindt plaats op de verschillende districtscommissariaten, Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) en de mobiele units tot en met 14 maart 2020.

Overige berichten