fbpx

Visserijsector eens met werkwijze minister Parmessar

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), heeft een plenaire meeting gehad met de totale Visserijsector.

De minister heeft aan het begin van de meeting, welke gehouden werd op 12 juli, de actoren gevraagd om in alle openheid en eerlijkheid eens en voor altijd de zaken te bespreken die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de sector, zodat daarna over gegaan kan worden tot daadwerkelijke ordening.

Mark lall, secretaris van het Visserscollectief, heeft namens de aanwezigen lof uitgesproken richting de minister voor zijn openheid en transparantie.

Hij deelde de minister mede dat hij de eerste minister van LVV is, die op deze wijze zaken wenst op te pakken. Dit stelt het visserscollectief gerust en wekt vertrouwen op.

Minister Parmessar deed daarop een dringend beroep op de actoren om elke woensdag, vast overleg te voeren tot dat alle problemen zijn afgehandeld.

De sector bood de minister een document aan, met de aandachtspunten die moeten worden besproken. Zij wil samen met het ministerie van LVV werken aan een structurele oplossing. Diverse leden uit de sector hebben vragen gesteld aan de minister, waarop hij puntsgewijs antwoord heeft gegeven.

BEKIJK OOK
Lijk op erf aangetroffen in Commewijne

Kolonel Jerry Slijngaard gaf nadere informatie over de keuze van de kustwacht voor het Vessel Monitoring Systeem.

De sector die nog altijd moeite heeft met de keuze van het systeem werd echter medegedeeld, dat indien zij een ander monitoringsysteem wenst, die wel moet voldoen aan de gestelde eisen en criteria.

Het systeem mag volgens veiligheidsstandaarden niet worden gemonitord door derden en of worden gemanipuleerd.

De minister heeft daarom de sector gevraagd om binnen 2 weken te komen met een alternatief voorstel dat voldoet aan alle eisen.

De eerstvolgende meeting moet eveneens opheldering brengen over het aantal verstrekte vergunningen en de verschillende bijbehorende categorieën.