Visserijproject ‘National Diagnostic of Fishing Organizations’ van start

Het project ‘National Diagnostic of Fishing Organizations’ (NDFO), is met een tweedaagse workshop van start gegaan.

Tijdens de workshop is de projectmethodiek aangepast aan de lokale situatie van de kleinschalige visserij in Suriname. De uitvoering van het project is eveneens besproken en een tijdschema voor de uitvoering is vastgelegd.

Het algemeen doel van dit project is de zelfbestuurscapaciteit van kleinschalige visserijorganisaties in ons land te beoordelen en aanbevelingen te doen voor prestatieverbetering.
Het project zal beoordelen hoe vissersorganisaties functioneren, waar ze kunnen verbeteren en van elkaar kunnen leren.

Gestructureerde interviews zullen worden afgenomen met hen die direct betrokken zijn bij de kleinschalige visserijsector, zoals: vissers, booteigenaren, vergunninghouders en verkopers. Alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten de visserijorganisaties zullen in het onderzoek worden betrokken.

Suriname heeft langs de kust vijf organisaties van kleinschalige vissers. Vier hiervan zijn recent opgericht, evenals de overkoepelende nationale organisatie Suriname National Fishers Organization, SUNFO.

Hoewel SUNFO de belangrijkste stakeholder en begunstigde is van het NDFO-project, zijn er verschillende partners met elk hun eigen expertise.

Experts van Duke University uit de Verenigde Staten, the Caribbean National Resource Institute (CANARI), vertegenwoordigers van de kleinschalige visserijsector, het ministerie van LVV, alsook het onderdirectoraat Visserij, Social Solutions, de FAO en WWF Guianas, zijn tijdens de workshop samengebracht.

Overige berichten