fbpx

Visrokerij Commewijne bijna af

GFC NIEUWS- Het project ‘Afbouw en Inrichting Model Visrokerij Commewijne’ vordert langzaam maar zeker.

De laatste werkzaamheden met betrekking tot de installatie van de koel- en vriesruimte, en de rookkast worden momenteel uitgevoerd door deskundigen van VSD-Food Machinery.

Deze wordt een gecertificeerde visrokerij die aan alle internationale veiligheidsstandaarden zal voldoen om gerookte visproducten te kunnen exporteren.

Deze visrokerij staat op het complex van het Visserij Centrum Commewijne (VCC) te Nieuw-Amsterdam in het district Commewijne.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 7 mei het startsein gegeven voor de aanpassing aan de visrokerij, zodat die zal kunnen bijdragen aan de economie van Suriname door meer gerookte vissen te exporteren alsook de lokale markt te voorzien.

Het gebouw staat er al geruime tijd en door diverse omstandigheden heeft de opstart van de rokerij nog niet kunnen plaatsvinden. Tezamen met de adviesbedrijven Consulting Partners en Ingenieurs en Architecten Bureau INTERDESIGN, en de aannemer Alginco N.V. is gewerkt aan een plan van aanpak.

BEKIJK OOK
Dienstverlening Diakonessenhuis niet gegarandeerd

De voornaamste taak is om het ontwerp van het gebouw te herzien en aan te passen. Het gebouw zal worden aangepast en ingericht volgens de internationale standaarden voor visrokerijen.

Deze aanpassingen behelzen de inrichting van de ruimtes van de koel, vries, sanitair en (vis)roken, alsook het accommoderen van nieuwe rookkasten, bekleding van de schoorsteen en de juiste riolering- en wateraanvoer en -verbruikssystemen.

Het Viskeuringsinstituut (VKI) is ook nauw betrokken bij dit project.