Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van food testing geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025 voor de duur van 4 jaren door de accreditatie-instelling Jamaica National Agency for Accreditation (JANAAC).

Elk jaar wordt een interim assessment-bezoek uitgevoerd, om het daadwerkelijk onderhoud van de scope van de accreditatie te verifiëren.

In juni is de 2einterim assessment glansrijk uitgevoerd, waarbij de scope is uitgebreid met een microbiologische test: Detectie van Salmonella in visserijproducten.

Het Laboratorium voert haar werkzaamheden uit conform de ISO 17025 norm, en garandeert daarmee dat volgens een managementsysteem gewerkt wordt met technisch bekwaam personeel en middelen om valide en betrouwbare resultaten te leveren met betrekking tot de kwaliteit van visserijproducten.

De accreditatieinstelling JANAAC heeft in maart 2017, een On-Site Initial Assessment uitgevoerd waarbij het VKI-Laboratorium geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025 in de branche van food testing voor 3 testen van de afdeling Chemie.

De 1e interim assessment is gehouden in juni 2018 met een bevredigend resultaat.

Het parastatale Viskeuringsinstituut is op 5 maart 2007 door het ministerie van LVV opgericht als Competente Autoriteit voor de bewaking en monitoring van de industriële kwaliteit van visserij- en aquacultuurproducten.

Minister Parmessar heeft er alle vertrouwen in dat dit instituut haar werk conform de internationale standaarden zal uitvoeren en als voorbeeld mag dienen voor andere instituten.

Parmessar vraagt aan alle betrokkenen zich te onderwerpen aan de uitgebrachte adviezen willen wij de sector doen bloeien.