fbpx

Virtuele Workshop: ‘Spanningsveld tussen Meldingsplicht en Beroepsgeheim’

GFC NIEUWS- Van 4 tot en met 6 november vindt de Nationale Compliance Conferentie (NCC) 2020 plaats, met als thema Compliance Bewustzijn.
De NCC 2020 wordt georganiseerd door TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) en het Suriname Compliance Professionals Association i.o. Gedurende het gevarieerd programma zullen op 5 en 6 november a.s. een zevental virtuele Workshops worden verzorgd.
In de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) is bepaald dat financiële en niet-financiële dienstverleners – waaronder advocaten, accountants, makelaars en ook notarissen – een poortwachtersfunctie vervullen om verdachte geldstromen en ongebruikelijke transacties te melden bij het FIU Suriname. Hierdoor zijn vermelde dienstverleners een belangrijke partij in het stoppen en voorkomen van witwaspraktijken en financiering van terrorisme.
Notaris Marion Cadogan zal ingaan op de rol van de notaris en de belangen van het beroepsgeheim. Uit ervaring bespreekt zij dat er vanwege de poortwachtersrol bij de notaris een spanningsveld ontstaat tussen de vervulling van de meldplicht en het beroepsgeheim. In dit kader zullen het vertrouwen van de samenleving in het Notariaat en de vertrouwensrelatie tussen cliënt en notaris zeker aan bod komen.
Verder zal Cadogan praktische tips geven hoe de notaris op verantwoorde wijze kan omgaan met vorengenoemd spanningsveld. Deze tools kunnen wezenlijk bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering als beroepsbeoefenaar voor het dagelijks werken conform de Compliance processen en om een goede balans te vinden de juiste beslissingen te nemen.
Tijdens de beoordeling van de klant en de transacties zullen naast de objectieve in het bijzonder de subjectieve indicatoren in ogenschouw moeten worden genomen. Deze workshop is voor diverse beroepsgroepen die rekening moeten houden met het beroepsgeheim en hun poortwachtersfunctie ter bestrijding van de criminaliteit.
U kunt zich aanmelden via www.ncc.tabtogroup.com.

BEKIJK OOK
Illegaal jachtgeweer waarmee vader zoon doodschoot in beslag genomen door politie