Virtuele discussiebijeenkomst KennisKring over Valutawet

GFC NIEUWS- KennisKring zal in verband met de avondklok en de Covid-19 maatregelen haar aprilmeeting virtueel houden.
Dinsdag zal de discussi avond gaan over ”De mogelijke effecten van de Valutawet”. De gastsprekers zijn Hans Moison, registeraccountant en oud-directielid van de Surinaamsche Bank (DSB), die vanwege het 5 uren zomertijdsverschil, een videoboodschap zal uitspreken.
De voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES), Winston Ramautarsing, agro-econoom en Bryan Renten, de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zullen mede-gastsprekers zijn alsook Viren Ajodhia, consultant die het juridisch deel zal belichten.
Er is veel te doen geweest sinds de aanname van deze Valutawet. Vele actoren hebben te kennen gegeven niet de juiste stukken vooraf te hebben ontvangen en dat men op het laatste moment een andere wet heeft doorgedrukt.
De politiek, het bedrijfsleven, de cambio’s, de vakbeweging, economen en diverse deskundigen hebben hun kritiek geuit dat deze wet niet zal werken en de koers ook niet zal terugdringen.
Het beoogde doel om de transactie kantoren middels een apart in te stellen orgaan te controleren zal ook niet werken zegt de leiding van de Centrale Bank die vindt dat de wet de bestaande bankwet doorkruist in haar wettelijke bepalingen als toezichthouder op financiële instellingen en het verzekeringswezen.
“Enkele rechtszaken zijn aangespannen door zowel de ASFA, VSB als enkele banken. De DSB heeft zich om ‘vage’ redenen teruggetrokken. Een ieder begrijpt het belangen- en politiek spel vooral naar de verkiezingen toe. Wie geen boter op zijn kop heeft, vreest geen represaille van zowel het ministerie van Financiën als van de moederbank. Gesprekken met de DNA beloven dat er amendementen komen vanwege de principiële protesten en het nattevingerwerk,” voert Kenniskring aan.
Zij vervolgt: “ De samenleving die het al zo moeilijk heeft met de enorme prijsstijgingen, het coronavirus, de bussen die niet rijden, de lange rijen bij Chotelal en de stijgende zwarte marktkoers waarop men nu aangewezen is, ziet ook hun werk en brood in rook opgaan. Daarnaast ook de burgerlijke ongehoorzaamheid in Paramaribo Zuid die boekdelen spreekt en ons inzien ook gezien dient te worden als een vorm van ontevredenheid, armoede en uitzichtloosheid van die gezinnen.”
De gastsprekers zullen de updates met de samenleving delen. Deze discussie is ook live via YouTube & Trishull Broadcasting Network Radiokanaal 90,5 FM en RV kanaal 20.6 te beluisteren.

Overige berichten