Financieringsaanvragen voor studieleningen hervat

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB) – in de hoedanigheid van Beheerder van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) – laat weten dat, na vele inspanningen vanuit de regering en de NOB, er middelen zijn vrijgemaakt ten behoeve van het FSS.

Hierdoor is de NOB wederom in staat om uit dit fonds nieuwe studieleningen te verstrekken aan studenten van het universitair en hoger beroepsonderwijs.

Met ingang van 01 september 2021 worden studenten wederom in de gelegenheid gesteld om een aanvraag voor studielening in te dienen bij het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) voor het collegejaar 2021-2022.

Studenten kunnen hun aanvraag voor studiefinanciering indienen bij de NOB.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.fss.nobsuriname.sr.

Overige berichten