Vijfde verbrandingsoven geopend Brokopondo

GFC NIEUWS- De dorpsgemeenschap in Du Watra, een dorp dichtbij Pokigron, is door de districtscommissaris van Brokopondo Frederik Finisie bij de overdracht van de 5e verbrandingsoven op het hart gedrukt om zorgvuldig daarmee om te gaan.

Daarvoor waren er verbrandingsovens in dit district opengesteld in Brownsweg, Klaaskreek, Brokopondo Centrum en Lebi Dotie.

De districtsvader geeft aan dat de oven zal bijdragen aan een schoner milieu in Du Watra en omgeving. Daarnaast is het van belang dat de vele toeristische plekken die dit district rijk is, schoon blijven. “Een toerist keert graag terug in een schone omgeving”, aldus Finisie.

Een unicum bij deze reeks van openstelling van verbrandingsovens is dat de voorzitter van de Commissie Verbrandingsoven, Boy Guardiola aanwezig was in Du Watra.

Guardiola legt uit dat naast deze 21ste opengestelde verbrandingsoven in Du Watra, er nog 9 resten in de eerste fase. “De president schenkt hiermee ook aandacht aan het woongebied van de binnenlandbewoners”, verduidelijkt hij.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor wat betreft de continuïteit van de werkzaamheden bij deze oven, 7 mensen van het dorp getraind. “Zij zijn in staat om de oven operationeel te houden en zijn heel belangrijk in de verdere ontwikkeling van de omgeving”, zegt Guardiola.

Overige berichten