Vijfde Gemengde Commissievergadering Suriname – Indonesië

In het kader van het intensiveren van de bilaterale relatie tussen Suriname en Indonesië is de vijfde Gemengde Commissie Vergadering Suriname- Indonesië( GCS-I) gehouden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurde op 17 en 18 september.

De laatste commissie vergadering vond plaats in 2009 in Jakarta, Indonesië.
De delegatie van Indonesië staat onder leiding van Muhammed Anshor, Directeur Generaal voor Amerikaanse en Europese aangelegenheden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Indonesië.

Het doel van de Gemengde Commissie is om de bilaterale samenwerking tussen beide landen te intensiveren door middel van identificatie van samenwerkingsvormen. Deze samenwerkingsvormen moeten leiden tot investeringen in verschillende sectoren.

De beleidsgebieden die aan de orde kwamen zijn: handel en investeringen, veeteelt, bescherming van ons kustgebied middels het beplanten en conserveren van Mangrovebossen, ecotoerisme, cultuur, zuster stedenband samenwerkingen, capaciteitsversterking en het uitwisselen van elkaars ervaringen op het gebied van diplomatie.

Deze vergadering heeft opnieuw bevestigd de vriendelijke en coöperatieve banden tussen Suriname en Indonesië en de wil om tastbare resultaten te behalen.
Beide landen hebben mogelijkheden bekeken hoe de relatie verder verdiept en versterkt kan worden, gebaseerd op wederzijds respect en voordeel.

De vergadering werd afgesloten met de ondertekening van een “Agreed Minutes” door beide voorzitters van de Gemende Commissie.

Overige berichten