Vijfdaagse training voor versterking ambtenaren kinderhulpverlening

Ter ondersteuning van de Meldpunten Kinderbescherming wordt er een vijfdaagse training verzorgd aan vijfentwintig ambtenaren van verschillende ministeries, die directe hulp verlenen aan kinderen in moeilijke situaties. Dit train-de-trainersproject ‘Psycho-social childsupport met gesprekstechnieken’ is op maandag 25 juni van start gegaan in het IGSR-gebouw op het Complex van de Anton De Kom Universiteit van Suriname (Adekus).

Volgens Tanya Phoelsingh, coördinator van de Meldpunten Kinderbescherming, is de bedoeling van dit project om ambtenaren, die belast zijn met het horen en begeleiden van kinderen die slachtoffer zijn van alle vormen van geweld, gesprekstechnieken aan te leren. “De meeste van hen hebben het al, maar we geven ze bij deze training meer tips waarop ze wel en niet moeten letten bij de begeleiding van kinderen en hoe je het kind moet aanpakken”, stelt Phoelsing.

De onderwerpen die onder andere aanbod komen gedurende de vijf dagen zijn: levensloopontwikkeling, opvoedingsstijlen, juridische beschermingsmogelijkheden, trauma en verwerking daarvan, psychologische hulpverlening en gesprekstechnieken in de hulpverlening.

Bij de opening van het trainingstraject heeft de directeur van Justitie, Marianne Chin A Fat opgemerkt dat een goede hulpverlening begint met het aanhoren van de hulpzoekende en het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten, zodat gesprekken worden gevoerd met inachtneming van en in het belang van het kind.

“U bent geselecteerd op grond van uw jarenlange ervaring met hulpzoekende kinderen en u staat direct in contact met onze doelgroep. Gezien uw werkervaring verwachten wij dat u actief zal deelnemen aan het trainingstraject, beginnende met deze train-de-trainers, zodat u allen van elkaar zal leren en de nodige kennis en ervaringen met elkaar zult delen”, richt Chin a Fat zich tot de deelnemers.

De modules van deze training worden door Christine Aalspeer van de Academie voor Coaching en Counseling, het hoofd van Bureau Familierechtelijke zaken, Astrid Kandhai en Maya Fokke-Manohar verzorgd.

De ambtenaren die deze training volgen en zullen afronden, worden daarna verdeeld over de drie meldpunten om dan verder hun opgedane kennis met overige betrokken personeel en personen die werken en leven in de omgeving van de meldpunten te delen. Dit moet ervoor zorgen dat de hulpverlening professioneel en effectief moet gaan worden.

Directeur Chin A Fat benadrukt dat de verschillende hulpverlenende ambtenaren afgestemd moeten zijn op de leefomstandigheden van het kind dat zich voor hulp bij hen heeft aangemeld. Het project wordt volledig gefinancierd door het Canada Fund en gecoördineerd vanuit het Meldpunt Kinderbescherming.(GFC)