Vijf vrouwen toegevoegd aan HvJ

Het Hof van Justitie is nu vijf vrouwelijke advocaten rijker geworden. Bij de laatste beëdiging van het Hof van Justitie (HvJ) onlangs, zijn Sarswatie Van der Hoef- Ramlagansing, Reginia Lobo-Tholen, Helen Hildegard -Vreden, Lorraine Bouman en Sardha Sitaram tot het advocatenkorps toegelaten. Ze zijn allen nu volwaardige advocaten.

Waarnemend Hofpresident Iwan Rasoelbaks is zeer ingenomen met de toelating en beëdiging van deze advocaten en vertrouwd erop dat hun vorming tijdens de studie en stage vruchten zal afwerpen in de praktijk. Rasoelbaks hield de nieuwbakken advocaten voor dat hun werkelijke vorming en scholing nu zal beginnen.

“Vergist u zich niet blijft u zich scholen, daarmee onderhoudt en verruimd u uw vorming om steeds uit te blinken binnen uw professie; uitblinken in stellingnames, goede performance en feitelijke en juridische kennis en vaardigheden. Ik wens u daarom alle goeds toe in dit onderdeel van uw destiny”, zei Rasoelbaks.

Het Hof hoopt op steun van deze groep advocaten en hun collega’s die reeds lang in het beroep fungeren, bij het opzetten van een mediation instituut om alternatieve geschillenbeslechting mogelijk te maken en zo de druk op de traditionele rechtspraak te verlichten.

De Hofpresident dankte de patronen van de advocaten, hun dierbaren en ook de Surinaamse orde van Advocaten voor de begeleiding tot aan hun toelating. Rasoelbaks: “Nieuwbakken advocaten, laat het recht uw passie zijn; de dienstbaarheid aan de rechtzoekende uw missie en integriteit en deskundigheid uw visie.”

Hij complimenteerde het bestuur en de orde voor het initiëren, opzetten en tot het goed einde leiden van een beroepsopleiding voor de advocatuur, waarbij vorige maand een grote groep advocaat-stagiaires zijn afgeleverd.

Voor de toelating en beëdiging van deze groep moet er nog overleg komen tussen het Hof en het Bestuur van de orde. Naast de Hofpresident riepen de Procureur-Generaal Roy Baidjnath Panday en de Deken van de Orde Harish Monorath de pas beëdigde advocaten op om de kwaliteit en de stand van het beroep hoog te houden. Ze gaan allen ervan uit dat het vaktechnische binnen het beroep op een kundige, integere en betamelijk wijzen uitgeoefend zal worden.(GFC)

Overige berichten