Vijf in de running voor titel ‘Dyadya sma fu Sranan’

Frits van Troon, Merlien Drenthe, Edgar Sampi, Helouise Rozenblad en Eddy van der Hilst zijn in de running voor de titel van ‘Dyadya sma fu Sranan’. Vanaf 5 april werden tientallen voordrachten voor de Argos ‘Dyadya Sma fu Sranan’-campagne ingezonden. Deze bijzondere verhalen, opgestuurd door Surinamers uit alle lagen van de bevolking, werden na verificatie gedeeld op de Facebookpagina ‘Argos dyadya sma’.

In alle voordrachten worden de waarden ‘krakti’, ‘eenheid’, ‘tranga’ en ‘vertrouwen’ hoog in het vaandel gedragen. Deze waarden staan sinds 15 november 2017 ook op de nieuwe verpakking van Argos cement en vormen het fundament voor deze campagne.

Uit de inzendingen voor de campagne, die ondersteund wordt door ‘I love Su’, zijn vijf bijzondere personen genomineerd op basis van hun opvallende en unieke verhaal.

De gedreven 82-jarige botanist (boomkenner) Frits van Troon, zet al jaren de rijkdom van Surinaamse vegetatie op de wereldkaart. Hij nodigt onderwijzers van verschillende scholen in Suriname uit voor excursies op zijn Tonka eiland. Zo hoopt hij dat de jongeren de Surinaamse fauna en flora niet alleen beter leren kennen, maar ook beter leren waarderen.

Het 47-jarige schoolhoofd Merlien Drenthe voorzag met eigen middelen in een keuken en bad voor de honderd kinderen van de SO (Speciaal Onderwijs) Livorno school aan de Nieuw Weergevondenweg. Dit was nodig omdat enkele kinderen thuis weinig of geen water hebben en ongebaad of met vuile kleding naar school komen. Drenthe stelt het welzijn van de kinderen voorop en werkt intensief aan hun gedrag.

Edgar Sampi is ex-jeugdparlementariër en voorzitter van The Big 5 Foundation. Deze actieve organsatie is opgericht in 2014 door vijf jongeren uit het binnenland en zet zich in voor jongeren in alle districten. De 25-jarige Sampi motiveert jongeren middels motivatiesessies op school en bewijst dat hun toekomst in hun eigen handen ligt.

Helouise Rozenblad heeft baanbrekend werk verricht voor alle vrouwelijke juristen bij de Surinaamse Rechterlijke Macht. Rozenblad was de eerste vrouwelijke Officier van Justitie en tot haar pensionering de eerste en enigste vrouwelijke Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie. Daarmee is Rozenblad niet alleen een voorbeeld voor jonge meisjes, maar is en blijft deze sterke vrouw onder alle omstandigheden een voorvechtster van rechtvaardigheid.

“Mi e begi unu, unu libi a fa a go a go fasi fu taki un tongo. Unu taki Sranantongo bun, unu taki en na fasi.” Dit is de wens van de 75-jarige Eddy, kort voor Edgar Harry Eugene van der Hilst. Hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Sranantongo en helpt mensen sinds de jaren tachtig om beter te communiceren in het Sranan. Voor sommigen ook wel bekend als presentator van het TV-programma ‘Sranantongo dictee’ en ‘Skrifi Sranantongo bun, leysi en bun tu’.

Op 1 oktober vindt de bekendmaking van de ‘Dyadya sma fu Sranan’ plaats. Alle verhalen zijn terug te vinden op de Facebook pagina ‘Argos dyadya sma’.(GFC)