Viering Internationale Moedertalen Dag 2018

Elk jaar wordt door de UNESCO (Organisatie van de VN voor educatieve, wetenschappelijke en culturele aangelegenheden) op 21 februari de Internationale Moedertalen Dag gevierd. Dit jaar wordt deze dag voor de achttiende keer gevierd, met als doel de taaldiversiteit te behouden en meertalig onderwijs in de moedertaal te bevorderen.

Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het cultureel erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijven de taalkundige, culturele tradities en diversiteit bestaan en wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen, hetgeen moet leiden tot meer onderling begrip.

De Internationale Moedertalen Dag 2018 heeft als thema: “Taalverscheidenheid en meer -taligheid: bouwstenen van duurzaamheid en vrede”.

Op Internationale Moedertalen Dag, herhaalt de UNESCO zijn gehechtheid aan de taalverscheidenheid en nodigt het de lidstaten uit om de dag in zoveel mogelijk talen te vieren als herinnering aan het feit dat taalkundige verscheidenheid en meertaligheid essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling.

Taalverscheidenheid wordt in toenemende mate bedreigd naarmate meer en meer talen verdwijnen. Van de tussen de 6000 en 7000 talen die er op de wereld gesproken worden, verdwijnt er gemiddeld één om de twee weken, met daarbij een volledig cultureel en intellectueel erfgoed.

Niettemin wordt er in grote delen van de wereld vooruitgang geboekt in meertalig onderwijs met een groeiend begrip van het belang ervan, met name in de vroege schooltijd, en meer betrokkenheid bij de ontwikkeling ervan in het openbare leven.

Dit jaar herdenkt UNESCO de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en haar gedurfde verklaring dat “geen discriminatie op basis van taal kan worden gemaakt”, en viert het zijn vertaling in meer dan 500 talen.

Iedereen heeft recht op alle rechten en vrijheden die in deze Verklaring zijn uiteengezet, zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere mening, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status. (Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,1948)

UNESCO gebruikt de dag ook om zich te concentreren op taaldiversiteit en meertaligheid als een integraal onderdeel van duurzame ontwikkeling, en in het bijzonder om doelstellingen 4.6 en 4.7 van Sustainable Development Goal 4 (SDG4) over onderwijs te realiseren.

De SDG’s zijn afhankelijk van taaldiversiteit en meertaligheid als een essentiële bijdrage aan mondiaal burgerschapseducatie, omdat ze interculturele connecties en betere manieren van samenleven bevorderen.

Suriname is een meertalig land. Er worden ongeveer 20 talen gesproken waarvan een belangrijk deel in ons land betekenis heeft gekregen. Onze meertaligheid mag als cultureel rijkdom nooit en te nimmer verloren gaan. Dit kunnen we voorkomen door alle nationale talen gelijk te laten waarderen, te onderzoeken en te reguleren.

De taal als denk-, uitdrukkings- en communicatiemiddel vervult ook in onze samenleving een uitermate belangrijke functie. De moedertaal is een sociaal bindmiddel en tevens een cultuurproduct; en cultuur is een onuitwisbare component in het leven van de mens.

Cultuuruitingen vinden allereerst in de moedertaal plaats. Zodoende is de moedertaal mede-drager van cultuur, waarin de beleving zelf het best plaatsvindt. Zij verdient derhalve een waardige plaats in de gemeenschap.

De Henri Frans de Ziel Stichting heeft in 2012 een verzoek aan de toenmalige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling gedaan om de Surinaamse talen te beschermen door deze wettelijke te regelen door middel van de invoering van een Taalwet en de instelling van een Taalraad voor de Suriname.

Om vooralsnog onduidelijke redenen is de behandeling van deze door de Raad van Ministers goedgekeurde weten blijven steken bij de Staatsraad. Beide voorstellen van wet vormen een samenhangend geheel van wet- en regelgeving op het gebied van taal in Suriname en zijn belangrijke fundamenten voor een nationaal taalbeleid.

De Henri Frans de Ziel Stichting, zal de internationale Moedertalen Dag met 5 Basis en VOJ scholen vieren in de districten Marowijne, Brokopondo, Wanica, Nickerie en Paramaribo.

Er zullen taalgroepen door de leerlingen gevormd worden, die een door kinderboekenschrijfster Hilli Arduin, ontworpen tekst in het Surinaams-Nederlands zullen moeten vertalen naar een van de Surinaamse talen. (Inheemse talen, Sarnami, Surinaams- Javaans, Sranan en de marrontalen).

Naast de presentatie van de vertaalde tekst moeten de leerlingen hun bevindingen en beleving opschrijven. Van de presentaties zullen er video beelden worden gemaakt Ook zullen er gedichten worden voorgedragen en liederen gezongen worden in de moedertalen.(GFC)

Overige berichten