Vierde openingscollege FHR Institute for Higher Education

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 15 november heeft FHR Institute for Higher Education in Suriname het vierde openingscollege georganiseerd als startsein van het nieuw collegejaar.

Zowel Bachelor als Masterstudenten waren aanwezig en tijdens dit evenement hebben belangrijke sleutelfiguren de studenten en overige aanwezigen gemotiveerd om te blijven leren en studeren ondanks de huidige gezondheids- en financieel-economische crisis.

In zijn toespraak getiteld ‘Door kritisch denken steeds beter in wat ertoe doet’ heeft FHR Rector, Hans Lim A Po, onderstreept dat kritisch denken hoger opgeleiden in staat stelt om behalve hun plaats in de samenleving te kennen die ook zelf te bepalen. Volgens hem ontbreekt houvast in een toestand van onzekerheid, maar niet het uitzicht op nieuwe kansen.

Lim A Po verwacht dat deze nieuwe kansen zullen voortvloeien uit de nieuwe nationale perspectieven die spoedig zullen leiden tot beleidskeuzes van de overheid die het belang van hoger onderwijs als essentieel ontwikkelingsvehikel, belichamen.

Ook de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, heeft de aanwezigen kort toegesproken. Tijdens haar spreekbeurt gaf zij aan dat de aandacht die het ministerie besteed heeft aan het basis onderwijs nu enigszins verschoven zal worden naar het middelbaar onderwijs die als kweekvijver dient voor het Hoger Onderwijs.

Ook de financiering van kwalitatief hoogstaand onderwijs is aan de orde gekomen, waarbij de minister de beschikbaarheid van financiële middelen om in de komende jaren te studeren, in het vooruitzicht heeft gesteld.
Soenita Nannan Panday-Gopisingh, Medisch Directeur van ‘s Lands Hospitaal, heeft de keynote speech gehouden met als titel ‘What is Your Legacy?’.

In haar speech heeft zij het gedachtegoed van grote invloedrijke personen, zoals Maya Angelou, Mahatma Ghandi en Robert Greenleaf die het concept van dienend leiderschap voor het eerst in 1970 beschreef, in het perspectieven van jonge mensen en haar eigen ervaring geplaatst.

Een belangrijk onderdeel van het openingscollege was de uitreiking van de Most Excellent Student, Class en Lecturer awards aan FHR-studenten en docenten die in het afgelopen collegejaar uitzonderlijke (studie)prestaties geleverd hebben. Deze awards worden jaarlijks uitgereikt met het doel collega studenten en docenten te motiveren tot betere inzet.

In het nieuw collegejaar zullen meer dan 200 nieuwe Bachelor studenten de internationaal geaccrediteerde Bachelor of Business Administration opleiding volgen, resulterend in een studenten bestand van meer dan 1000 personen op Bachelor niveau en meer dan 200 studenten op Master niveau.