Vier winkels in Moengo gesloten wegens prijsopdrijving

GFC NIEUWS- Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft in afstemming met de ministerie van Justitie en Politie en Regionale Ontwikkeling, besloten om gepaste maatregelen te treffen om de ongebreidelde prijsstijgingen van de afgelopen weken onder controle te krijgen.
Donderdagmiddag is het ministerie in samenwerking met de bestuursdienst van het bestuur ressort Marowijne – Zuidwest en de politie prijscontrolewerkzaamheden uitgevoerd bij een aantal winkels in Moengo.
Een viertal winkels in Moengo is gesloten wegens prijsopdrijving.
Het is volgens het ministerie van HI&T verboden:
• Goederen, diensten en huurprijzen, uitsluitend in vreemde valuta aan te duiden en te verhandelen. Te allen tijde, dient de prijs in Surinaamse Dollars te zijn vermeld en moet de consument in de gelegenheid worden gesteld om de transactie in Surinaamse Dollar te voldoen.
• De maximale winstmarges te overschrijden zoals wettelijk is vastgesteld.
• Het is verboden om in vreemde valuta te handelen. Dit is slechts toegestaan aan de CBvS, de deviezenbanken en de wisselkantoren.
• Prijzen van goederen en diensten aan te bieden zonder een prijsaanduiding, ingevolge het prijsaanduidingsbesluit.

Overige berichten