fbpx

Vier grootste partijen uitgenodigd voor VES “Economisch Debat 2020”

GFC NIEUWS- Op basis van de opiniepeilingen gehouden door IDOS in februari 2020 zijn 4 partijen geselecteerd en uitgenodigd voor het debat, namelijk de NDP, VHP, ABOP en de NPS.
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) organiseert traditioneel voorafgaand aan de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van 25 mei “Het Economisch Debat 2020”. Dit debat wordt gehouden op woensdag 20 mei om 20.00 uur life in de Studio van Apinti TV.
Het zal live worden uitgezonden door Apintie TV, kanaal 10.1 en Radio Apintie op 97.1 FM en zal ook gestreamed worden via YouTube en FaceBook.
Het uiteindelijk doel van Het VES Economisch Debat is de Surinaamse kiezer in staat te stellen de inhoud en de gevolgen van het financieel-economisch beleid van de politieke partijen beter te begrijpen en te beoordelen, om uiteindelijk een onderbouwde zakelijke keuze te kunnen maken op 25 mei.
Om een diepgaande discussie op gang te brengen zal na elke presentatie van de politieke partijen een panel en het aanwezige publiek hierop reflecteren en is de mogelijkheid ingebouwd voor huiskamervragen die per sms en app kunnen worden doorgegeven.
De politieke partijen hebben het kader meegekregen over de minimaal te bespreken thema’s:
1. Productie diversificatie- en werkgelegenheidsbeleid; rol van MKB en jong ondernemerschap, welke sectorale prioriteiten, digitale economie als basis voor verdere groei.
2. Fiscaal beleid; evenwichtige begroting (maximaal tekort), maatregelen verhoging overheidsinkomsten en verlaging uitgaven;
3. Monetair beleid; wisselkoersbeleid, opbouw internationale reserves, afbouw Staatschuld;
4. Sociaal beleid, Volksgezondheid, Pensioenbeleid.
5. Het overheidsapparaat; Good governance, Public sector reform beleid, privatisering, capaciteitsversterking, Structureel Aanpassings Programma;
Hierin kunnen worden meegenomen de verwachtte effecten van COVID-19 op het economisch herstel.
De thema’s dienen geplaatst te worden tegen de achtergrond van de financieel-economische realiteit van vandaag op basis van een aantal belangrijke economische kengetallen:
De MCs van de avond zijn Waddy Sowma en Sherida Mormon en de Panelisten zijn Swami Girdhari en John Goedschalk.
De VES hoopt middels dit debat de samenleving zo volledig mogelijk te informeren over de diverse standpunten van de politieke partijen over het financieel-economisch beleid)

BEKIJK OOK
Werkbespreking IMF Suriname en NH, ‘veel projecten, maar ook veel uitdagingen’