fbpx

Vier blusvoertuigen overgedragen aan de brandweer

GFC NIEUWS- Het Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft vier goed gebruikte uitruk- en blusvoertuigen in ontvangst genomen.

Het gaat om tweedehandse voertuigen die zo compleet als nieuw zijn aangeleverd door het Nederlands bedrijf Kenbri Fire Fighting.

De overdracht van de voertuigen vond maandag plaats bij de Hoofdkazerne van de brandweer.

Volgens de commandant van het KBS Radjen Jakari was er dringende behoefte aan vervanging van de huidige uitruk- en blusvoertuigen.

“Op een gegeven moment waren wij geconfronteerd met een situatie waarbij ongeveer 50 procent van de blusvoertuigen niet meer bedrijfszeker was en de veiligheid van het brandweeruitrukpersoneel in gedrang kwam. Deze voertuigen moesten vervangen worden”, zei Jakari.

De commandant zei dat het KBS sinds 2016 onder de aandacht van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) had gebracht dat de dekking van de repressieve brandweerzorg in bepaalde verzorgingsgebieden in materiële opzicht in gedrang zou komen.

Er is volgens hem toen terstond werking van gemaakt door zowel het ministerie als de korpsleiding om dit euvel binnen niet al te lange tijd tot het verleden te laten behoren.

BEKIJK OOK
72-jarige fietser doodgereden

“Uitgaande van de financiële situatie en de haalbaarheid om op kort termijn een aantal van de voertuigen te vervangen, hebben we toen het voorstel gedaan om gefaseerd goed gebruikte tweedehandse blusvoertuigen aan te schaffen. Hiervoor is door het ministerie goedkeuring gegeven. Dit beleid is door de huidige minister Stuart Getrouw voortgezet”, zegt Jakari.

Voor eind dit jaar zullen er nog vier voertuigen aangeschaft worden.

Minister Getrouw die zeer ingenomen is met de vervanging van de voertuigen, zegt dat het ministerie het traject voor de aanschaf van nog meer brandblusvoertuigen zal voortzetten in het eerste kwartaal van 2020.

Ook voor wat betreft de Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU) van de brandweer is het ministerie bezig om nieuwe ladingen veiligheidsschoenen en handschoenen binnen te halen.

De minister zal met de korpsleiding en de brandweerbond om de tafel gaan om te werken aan de realisatie van hetgeen beloofd is door de overheid, met name de positie en loon van het brandweerpersoneel.