fbpx

VIDS vraagt urgente aandacht OAS-Mensenrechtencommissie voor conceptwet Grondversie

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op de hoogte gesteld van de ernstige bezwaren tegen de controversiële conceptwet ‘Grondconversie’.

Hoewel VIDS drie petities heeft ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA) om de behandeling van deze wet voor onbepaalde tijd uit te stellen, wordt deze momenteel behandeld in het parlement. Het gaat om een initiatiefwet houdende nadere wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond.

“Deze conceptwet is niet in overeenstemming met de mensenrechten van Inheemse volken en dit in de huidige vorm voor ons, is niet acceptabel”, onderstreept VIDS.

In een brief aan de IACHR op 31 januari heeft VIDS de hulp van de OAS Mensenrechtencommissie ingeroepen en afgelopen dinsdag hadden VIDS, de regionale organisatie KLIM en andere vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties en groepen een fysieke meeting met deze commissie, waarbij VIDS opnieuw haar bezorgdheid heeft geuit over desbetreffende conceptwet.

De Mensenrechtencommissie heeft daarbij naar nadere informatie over deze wet gevraagd om te bekijken welk mechanisme van de commissie gebruikt kan worden.

De vertegenwoordigers van VIDS en KLIM hebben woensdag ook een training gevolgd over de mogelijkheden die de IACHR biedt om klachten in te dienen en aandacht te vragen voor hun mensenrechtensituatie.

VIDS benadrukt dat de traditionele woon- en leefgebieden geen domeingrond zijn en dat het Internationaal Recht, inclusief vonnissen tegen de Staat Suriname, deze gebieden wel degelijk als collectief eigendom erkent.

BEKIJK OOK
Schoolvoedingsproject ministerie Onderwijs stopgezet vanwege gebrek aan middelen

De Surinaamse wetgeving heeft dit nog niet vastgelegd, en naar duidelijk en vaker vermeld is, inclusief tijdens een door de Nationale Assemblee georganiseerde workshop over collectieve rechten in februari 2022, zijn grote delen van Inheemse en Tribale gebieden reeds uitgegeven, hetzij in grondhuur of in enige concessie, aldus VIDS in haar derde petitie aan DNA over deze kwestie.

“We brengen in herinnering de zeer recente uitgifte van grond in het gebied van het dorp Hollandse Kamp, en zo zijn er nog heel veel dergelijke gevallen. Deze Grondconversiewet in haar huidige vorm heeft de intentie de weg te openen voor het omzetten van grondhuur in eigendomstitels, inclusief onze gronden, met de mogelijkheid op grootgrondbezit, hetgeen absoluut onaanvaardbaar is”, zegt VIDS.

VIDS heeft recent in een petitie aan DNA nogmaals gevraagd dat de Wet Collectieve Rechten onverwijld wordt behandeld en wordt aangenomen conform de hoogste internationale standaarden inzake de rechten van Inheemse volken en Tribale volken (inclusief de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken en desbetreffende vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten), alvorens de conceptwet Grondconversie verder wordt behandeld of goedgekeurd.

De wet Collectieve Rechten moet eerst in werking zijn getreden om de Inheemse volken en Tribale volken de nodige rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden.

De conceptwet Collectieve Rechten is vorige week weliswaar in behandeling genomen in DNA, maar die vergadering is verdaagd zonder dat bekend is tot wanneer.