VIDS vervaardigt 3-dimensionale kaart voor West-Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Het woon- en leefgebied van Apoera, Section en Washabo in West-Suriname wordt sinds kort weergegeven op een 3-dimensionele kaart.

Deze kaart kan als ondersteuning of instrument dienen bij het maken van plannen voor de toekomst.

De kaart is in gebouwd door een team onder leiding van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en onder technische deskundige begeleiding van Stichting Tropenbos-Suriname, in de periode tussen 17 – 29 juli.

Het is samengedaan met de lokale gemeenschap waaronder kinderen, dorpelingen die hun gebied goed kennen en een delegatie uit Donderkamp.

Voor de delegatie uit Donderskamp was dit een goede voorbereiding op de bouw van de kaart van hun gebied.

De 3-dimensionele kaart geeft veel beter dan een normale kaart visueel weer waar de belangrijke gebieden met bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen zijn die door de dorpelingen duurzaam worden gebruikt of de heilige plaatsen en die zij willen behouden en beschermen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Arts huilt bijna tijdens interview: het is hartverscheurend om mensen onnodig dood te zien gaan

Deze belangrijke en waardevolle gebieden willen zij nalaten aan de volgende generaties.

De kaart kan gebruikt worden wanneer traditionele en nieuwe richtlijnen vastgelegd worden over het behouden, beschermen en monitoren en verder zal de kaart gebruikt worden voor het maken van plannen voor de inrichting en beheer van hun grondgebied. Ook kan de kaart ingezet worden voor educatieve doeleinden.

Terwijl het team in West-Suriname bezig was met het vervaardigen van de kaart, overleed VIDS- voorzitter tevens dorpshoofd van Hollandse Kamp, Theo Jubitana.

Ondanks deze grote klap besloot het team juist uit respect voor wijlen voorzitter Jubitana, het werk in West Suriname voort te zetten. Het belang van de inheemse volken stond immers voorop bij Jubitana en daarom kon de kaart op 28 juli worden afgerond.

Het bouwen van deze 3-dimensionele kaart is slechts een aanvang van het project “Planning Our Future” oftewel “POF” welke wordt uitgevoerd door de dorpen in West-Suriname, samen met VIDS.

Meerdere activiteiten volgen waarbij veel over het historische, het huidige en toekomstige gebruik van het gebied wordt vastgelegd, middels video, tekeningen, story telling en hoe de dorpelingen dat willen doen.

Uitwisseling tussen ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, is daarbij erg belangrijk. Dit project is ook gepland om in Donderkamp en Kawemhakan uit te voeren en dan zal uitwisseling tussen de dorpen ook plaatsvinden.

Het initiatief voor het maken van ‘plannen voor de toekomst’, vloeit voort uit maatregelen die internationaal in het kader van klimaatverandering worden afgesproken en die ook van invloed hebben op het leven van Inheemse volken.

Door eigen initiatieven te nemen en eigen plannen te ontwikkelen kunnen Inheemse gemeenschappen vanuit hun eigen inheemse wereldvisie zelf bepalen hoe zij hun eigen woon- en leefgebied willen inrichten en gebruiken.

Dit eerste deel dat in West-Suriname is uitgevoerd wordt gefinancierd door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), uit het project “Strengthening national capacities of Suriname for the elaboration of the national REDD+ strategy and the design of its implementation framework”.

Dorpshoofd Sergio Srisria van Washabo is verheugd met de 3-dimensionele kaart van West-Suriname.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw gaat boodschappen doen en komt oog in oog te staan met 3 meter lange python

De kaart draagt bij in het proces van het wettelijke erkenning van de rechten van inheemse en tribale volken en Srisria zegt dat het belangrijk is voor de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten.

“We kunnen de overheid aantonen hoe groot ons grondgebied is en dat we het stuk land nodig hebben voor ons voortbestaan”, zegt Srisria.

Ook de personen die concessies in het gebied willen aanvragen, raadt hij aan om eerst de kaart te bezichtigen. Er kunnen hierdoor grondproblemen met de gemeenschappen voorkomen worden.

Immers is het grondgebied eeuwenlang door inheemsen bewoond en gebruikt en al die tijd door hun in stand gehouden. De dorpelingen hebben het recht om invulling te geven aan gebruik van het gebied zoals zij dat zelf willen.

Daarnaast kunnen de lokale mensen zoals de jongeren met behulp van de kaart het gebied en het gebruik daarvan beter leren begrijpen en weten waar bepaalde plekken liggen.

“Sommige jeugdigen horen van de Kaboerikreek (zijtak Corantijnrivier), maar weten niet waar deze is gelegen. Ze kunnen hiervoor de kaart bekijken”, zegt het dorpshoofd.

Als ze daarbij ook nog de kennis van de ouderen over het gebied en de natuurlijke hulpbronnen horen, kan dat bijdragen aan de versterking van hun inheemse identiteit en het op de juiste manier waarderen.

De 3-dimensionele kaart kunnen de mensen bezichtigen bij het Educatie Centrum, in Section.

foto ter illustratie

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten