VIDS-rapport legt bedreiging gezonde leefstijl Inheemsen bloot

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft een beleidsrapport opgemaakt in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die betrekking hebben op de gezondheid van Inheemsen.

VIDS doet hierin onder andere de aanbeveling voor een nationaal beleid dat een goede gezondheid, welzijn, verantwoorde consumptie en productie onder de Inheemse volken bevordert.

Het rapport heeft de VIDS onlangs overhandigd aan vicepresident Ronnie Brunswijk en er wordt verwacht dat de regering de adviezen opneemt in het nationaal beleid.

Discussies binnen de dorpen brachten aan het licht dat de mensen zich ernstig zorgen maken over de toename van chronische ziektes, zoals hoge bloeddruk en suikerziekte. Dat is gerelateerd aan de verandering van consumptiepatronen en de achteruitgang van traditionele leefgebieden.

Er wordt grond uitgeven aan buitenstaanders voor onder andere houtkap en mijnbouw en dat is een bedreiging van de ecologie van de bossen, die een bron zijn van traditioneel Inheems voedsel, medicijnen en inkomen. Er wordt daarom gepleit voor het stopzetten van concessies aan derden in de woon- en leefomgeving van Inheemsen.

Aanbevolen wordt om het gebruik van traditionele voedselproducten en medicijnen en een gezonde leefstijl te herwaarderen in Inheemse gemeenschappen.

Dit kan onder meer door in de gemeenschappen vertelavonden te organiseren over traditionele Inheemse gebruiken en gerechten en gezonde voeding te stimuleren bij de kinderen op school.

Ook kunnen educatieve sessies georganiseerd worden in de dorpen over obesitaspreventie en zelfzorg voor diabetes en hypertensie.

Er dient meer aandacht besteed te worden aan bloeddruk, bloedsuikerspiegel en lichaamsgewicht door deze regelmatig te controleren. In dit kader moet er ook veel aan lichaamsbeweging gedaan worden.

Het rapport is geschreven in het kader van het Indigenous Navigator Project, een door de Europese Unie gefinancierd programma voor de verzameling van gegevens over Inheemse volken ten aanzien van hun mensenrechten en de SDG’s.

De ontwikkelingssituatie van deze bevolkingsgroep in relatie tot de belangrijke SDG-thema’s zoals voedselzekerheid, gezondheid, onderwijs, toegang tot sociale zekerheid en werkgelegenheid zijn binnen dit project vastgelegd.

De resultaten zijn beschikbaar op de website van de Indigenous Navigator www.indigenousnavigator.org.

Het beleidsrapport is het resultaat van een aantal activiteiten die VIDS in 2019 organiseerde.

Zo werd een workshop ‘Gezonde leefstijl in harmonie met de natuur’ gehouden in Pierrekondre-Kumbasi om belangrijke aandachtspunten te identificeren en aanbevelingen te verzamelen over traditionele voeding, medicijnen en gezondheid.

Daarnaast was er een evenement over gezonde leefstijl en een culinair festival met een ‘cook out’ van traditionele gerechten en twee lezingen over gezondheid en Inheemse geneeskunde.

Een belangrijk doel is om zowel binnen de dorpen als onder de beleidsmakers en de totale samenleving het bewustzijn te bevorderen over de waarde van Inheemse traditionele voeding en medicinale planten.

In dit verband is de noodzaak van de wettelijke erkenning van de traditionele woon- en leefgebieden weer duidelijk gemaakt.