fbpx

VIDS informeert dropen over vonnis en stappenplan

Het bestuur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) is afgelopen week begonnen met een serie dorpsbezoeken. Het nieuw VIDS-bestuur dat vorig jaar werd aangewezen tijdens de Zevende VIDS Conferentie had toen reeds aangekondigd beter zichtbaar te zullen zijn in de dorpen.

De eerste vijf dorpen die zijn aangedaan waren Tapuku, Erowarte, Pierrekondre, Marijkedorp en Alfonsdorp in Oost-Suriname. De overige inheemse dorpen in Oost-Suriname zullen de komende maand worden aangedaan.

De VIDS-delegatie werd hierbij vergezeld door een delegatie van OSIP, de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para, die zelf ook een regionale werkarm van VIDS is. Op deze manier wordt er informatie met de dorpen uitgewisseld terwijl de onderlinge solidariteit tussen de regio’s ook wordt versterkt.

Na regio Oost zullen de dorpen in het Paragebied worden aangedaan, waarbij dorpshoofden van de andere regionale werkarm KLIM, zullen worden uitgenodigd. De inheemse dorpen in andere regio’s zullen op soortgelijke wijze worden bezocht.

Tijdens deze dorpsbezoeken is de nadruk gelegd op actuele onderwerpen, met name het Kaliña en Lokono (K&L) vonnis en het Stappenplan voor de erkenning van grondenrechten.

In het K&L vonnis heeft het Inter-Amerikaanse Hof voor Mensenrechten de Staat Suriname veroordeeld om de rechten van inheemse en tribale volken in Suriname te respecteren en bij wet vast te leggen. Er zijn diverse deadlines gesteld voor de verschillende maatregelen die Suriname moet treffen. De laatste deadline verstrijkt per 28 januari 2019.

Aan de dorpen is een update gegeven over de uitvoering van het vonnis, namelijk dat tot nu toe uitsluitend de samenvatting van het vonnis is vertaald. De dorpen hebben hun mening hierover duidelijk geuit en ook richtlijnen gegeven aan VIDS en KLIM wat er na het verstrijken van de laatste deadline moet gebeuren.

BEKIJK OOK
NGO’s ontvangen grants van Japan

Verder is ook de laatste informatie gegeven over het Stappenplan en de Gezamenlijke Verklaring, die op 22 januari dit jaar officieel zijn goedgekeurd door de Raad van Ministers onder voorzitterschap van de vicepresident. In juni 2018 heeft de president per brief de opdracht gegeven aan de minister van Regionale Ontwikkeling (RO) om het Stappenplan uit te voeren.

Ruim een week geleden ontving VIDS een schrijven van de minister van RO met het verzoek om afgevaardigden aan te wijzen die zitting zullen nemen in de stuurgroep en diverse werkcommissies voor de uitvoering van het Stappenplan.

Tijdens voornoemde dorpsvergaderingen is deze informatie gedeeld en ook benadrukt dat het Stappenplan een gezamenlijk proces zal worden tussen regering en VIDS en nieuwe hoop geeft voor de wettelijke regeling van de rechten van inheemse volken, inclusief de grondenrechten. Tegelijkertijd blijft de focus van VIDS op de volledige uitvoering van het vonnis van het Inter-Amerikaans Hof.

VIDS staat nog steeds achter het Stappenplan en de gezamenlijke uitvoering met de regering, en begrijpt niet dat in mediaberichten de indruk wordt gewekt als zou VIDS een andere koers opgaan.

Tenslotte is het goed opnieuw te verduidelijken dat VIDS het traditioneel gezagsorgaan der inheemse volken in Suriname is, en geen westerse organisatie waar men individueel naar gelieven kan toetreden of uittreden. Zodra dorpshoofden door hun gemeenschap zijn aangewezen, zijn ze automatisch onderdeel van het instituut ‘traditioneel gezag’ en blijven dat zolang ze dorpshoofd zijn.

VIDS verwacht dat alle Surinamers, in het bijzonder de Inheemse volken, zich niet laten afleiden of verkeerd informeren, maar doorgaan op de ingeslagen weg naar volledige wettelijke erkenning van de rechten der inheemse volken in Suriname.