fbpx
VIDS heeft fundamentele bezwaren tegen Wet Beschermde Dorpsgebieden

Bestuurs- en andere leden van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) hebben zich in een vergadering op 5 januari diepgaand beraden over de “Wet Beschermde Dorpsgebieden” die op 22 december 2017 in de Nationale Assemblee is aangenomen. Hoewel een initiatief, dat bedoeld is voor een betere bescherming van dorpsgebieden, als positief kan worden ervaren, zijn er fundamentele bezwaren tegen deze wet geïdentificeerd.

Er kleven zowel conceptuele, juridische als praktische bezwaren aan de wet. Terwijl terecht het principe van FPIC (free, prior and informed consent) op de voorgrond wordt geplaatst, is de wet zelf tot stand gekomen zonder enige inspraak vanuit VIDS, het traditioneel gezag der inheemse volken. Afdoende inspraak zou de geïdentificeerde hiaten in de wet hebben kunnen voorkomen.

Onder andere mist de wet het doel, namelijk wettelijke bescherming van de woon– en leefgebieden van inheemse en andere tribale volken in Suriname. Het enige dat hiermee mogelijk beschermd wordt, is een cirkel met een straal van 5 kilometer; hetgeen absoluut niet overeenkomt met de werkelijkheid. Verder worden de onrechtmatig verkregen rechten van individuen en bedrijven, superieur gemaakt aan de rechten van hele gemeenschappen.

De rechten van eerstgenoemden worden beschermd ten koste van die van onze dorpen. In deze wet wordt deze ongelijkheid tussen Surinamers die niet in stamverband leven ten opzichte van hen die wel in stamverband leven, nogmaals juridisch vastgelegd; dus herbevestiging van de reeds bestaande wettelijke discriminatie.

Diverse artikelen zijn onduidelijk en voor meerdere interpretatie vatbaar, hetgeen in de toekomst voor grote problemen kan zorgen. Ook het maken van de bedoelde kaarten van beschermde dorpsgebieden kan voor grote onduidelijkheden zorgen. De wet zal alleen gelden voor toekomstige gronduitgifte, en de grote vraag die rijst is natuurlijk hoeveel dorpsgrond nog niet is uitgegeven.

Fundamenteel is ook het feit dat deze wet geen oplossing brengt voor het slepende grondenrechtenvraagstuk en misschien zelfs een negatieve werking daarop heeft. Tenslotte wordt nogmaals betreurd dat de gehanteerde werkwijze wederom laat zien hoe weinig waarde er gehecht wordt aan consultatie en een werkelijk participatieve benadering.

VIDS zal zich blijven beraden over de mogelijke gevolgen van de wet.(GFC)

Meer nieuws

Herstart Covid-19 Quick Response Team Commewijne

GFC NIEUWS- Commewijne beschikt nu officieel over een Covid-19 QRT (Quick Response Team). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Lelydorp heeft EBS betaaldienst erbij

GFC NIEUWS- De Energiebedrijven Suriname (EBS) werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening en brengt deze steeds dichter bij haar klanten. Dikke mensen slanken…

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…