fbpx

VIDS en Projekta slaan handen ineen: Inheemsen in actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

GFC NIEUWSREDACTIE- Het geweld onder Inheemse vrouwen is tot nu toe onderbelicht gebleven in de landelijke discussie en het beleid over geweld tegen vrouwen.

Stichting Projekta en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) slaan de handen ineen om het geweld tegen Inheemse vrouwen en meisjes bespreekbaar te maken en hen hulp te bieden.

Dat willen de organisaties doen door dorpsstructuren zodanig te versterken dat de vrouwen en meisjes in hun eigen gemeenschap hulp kunnen krijgen.

De organisaties zullen eerst de problematiek in kaart brengen. Hiervoor wordt er een consultant aangetrokken om landelijk (in alle zes regio’s van de VIDS) een onderzoek naar deze issue te doen.

“De data van Inheemse gemeenschappen die momenteel beschikbaar is, blijkt niet voldoende te zijn”, zegt Josee Artist, die namens de VIDS is betrokken bij dit programma.

Rayah Bhattacharji, programma manager bij Stichting Projekta, wijst erop dat de problematiek in Suriname wel is onderzocht door instanties, maar de gegevens maken inheemse vrouwen niet zichtbaar.

“Er is soms een beetje data over Inheemsen van Para, Marowijne en West-Suriname. Echter bij het uitdraaien van de statistieken, wordt die informatie vaak gestopt bij de categorie ‘anderen’.

Je hebt geen zicht op de juiste gegevens, laat staan om beleid en programma’s te maken op basis van de data”,
onderbouwt Bhattacharji de reden van het geplande onderzoek.

De studie is onderdeel van het programma dat in drie jaren uitgevoerd zal worden met (financiële) steun van de United Nation Trust Fund to End Violence against Women.

BEKIJK OOK
PIU gaat sociaalprogramma Sozavo uitvoeren

De United Nation Trust Fund is het enige wereldwijde fondsenmechanisme dat uitsluitend is gericht op het tegengaan van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes op lokaal en nationaal niveau.

Op basis van het resultaat van het onderzoek zullen lokale mensen in de gemeenschappen getraind worden om een grotere rol te spelen in het opvangen, begeleiden en tegengaan van het geweld tegen vrouwen en meisjes.

Het zal onder andere gaan om de bewustwording van de issue en de mensen zullen de basisvaardigheden met betrekking tot counseling van een slachtoffer aanleren.

Ook zullen vrouwen wegwijs gemaakt worden in het hulpverleningscircuit en maken zij kennis met de instantie waar zij naar toe kunnen stappen voor hulp of begeleiding.

“Het gaat niet alleen om lichamelijk geweld, maar er zijn ook relatieproblemen die vallen onder bijvoorbeeld emotioneel of financieel geweld. De mensen die getraind zullen worden, zullen een soort eerste hulp voor de slachtoffers zijn”, zegt Bhattacharji.

Aan het eind van het programma zal worden gemeten wat het effect hiervan is op de vrouwen in de gemeenschappen.

“Misschien zal er na drie jaren geen drastische daling zijn van het aantal mishandelingen van vrouwen, maar als getrainde vrouwen ondersteuning bieden en de slachtoffers helpen waar ze terecht kunnen voor hulp, is dat al een groot verschil”, onderstreept Josee Artist.