VIDS en DNA zullen samenwerken aan grondenrechtenworkshop

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en De Nationale Assemblee zullen een samenwerking aangaan om in januari een workshop over grondenrechten te organiseren.

De wet die betrekking heeft op het grondenrechtenvraagstuk zal kort nadat de workshop is gehouden in een openbare vergadering van DNA worden behandeld.

Dat hebben het VIDS-bestuur en de DNA-voorzitter Marinus Bee vrijdag tijdens een overleg afgesproken. Ook wil de DNA-voorzitter een Zoom meeting met de dorpshoofden over het grondenrechtenonderwerp.

Het gesprek tussen VIDS en Bee in het parlementsgebouw (met deelname van enkele VIDS-bestuursleden via Zoom), heeft plaatsgevonden, nadat VIDS twee weken terug een kritische brief had gestuurd naar DNA-voorzitter. Dat naar aanleiding van de discussies over het taalgebruik van parlementariër Renet Wahki tijdens een DNA-vergadering in oktober.

Het traditioneel gezag van de Inheemsen heeft in dit schrijven de nadruk gelegd op de grondslag van problemen die hieruit weer naar voren komen.

VIDS wees in het schrijven niet alleen op de slechte onderwijssituatie, maar ook op de gezondheidstoestand die te wensen overlaat in de dorpen.

Bee heeft beloofd dat hij hierover VIDS in contact zal brengen met de vaste DNA-commissies van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Volksgezondheid.

Wat betreft het taalgebruik van Wakhi heeft Bee erop gewezen dat het Nederlands de officiële voertaal is en dat momenteel het desbetreffend DNA-lid de nodige begeleiding krijgt.

Daarnaast zal DNA het waterprobleem van de zuidelijke dorpen in januari voorleggen aan een Belgisch waterbedrijf.
Verder is gesproken over de illegale houtkap in de woon- en leefomgeving van Pikin Poika in Wanica.

De kwestie zal onder aandacht van vicepresident Ronnie Brunswijk worden gebracht.