fbpx

VIDS dringt aan op erkenning collectieve grondenrechten

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft deze week een kennismakingsbezoek afgelegd aan respectievelijk minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza).

Tijdens dit bezoek overhandigde VIDS-ondervoorzitter Jona Gunther, dorpshoofd van Erowarte, enkele publicaties van het traditioneel orgaan aan de ministers. Daarnaast kregen zij ook een VIDS-tas met de Covid-19 MoHanA regels en een VIDS T-shirt met de slogan “Lespeki Gi Wi Leti, Fu Dati Wi E Feti”.

Beide ministers kregen het ‘Baselinerapport over de situatie van Inheemse volken in Suriname’, de ‘Community Engagement Strategie voor de overheid’ en ‘Richtlijnen voor samenwerken met Inheemse en Tribale volken vanuit een mensenrechten gebaseerde benadering’ zodat zij geïnformeerd zijn over de werk- en zienswijze van VIDS. “Ze moeten ook weten hoe onze leefwijze eruitziet en de overheid dient dat te respecteren”, zegt Gunther.

De VIDS-ondervoorzitter wees ROM-minister Silvano Tjong-Ahin erop dat VIDS een traditioneel orgaan is en als belangrijkste doel heeft de erkenning van de collectieve grondenrechten. Met de minister is ook gesproken over de impact van klimaatverandering op de Inheemse gemeenschap. In dat verband is de afkalving van de oever van de Marowijnerivier bij de Inheemse dorpen aangekaart.

Minister Tjong-Ahin op zijn beurt deelde zijn zienswijze over de ruimtelijke ordening in Inheemse dorpen. Hij bracht tevens naar voren dat door een samenwerking tussen de overheid en een oliemaatschappij een fonds voor biodiversiteitsprojecten beschikbaar is voor de samenleving en dat ook Inheemse en tribale gemeenschappen hiervan gebruik kunnen maken.

BEKIJK OOK
Petronas Suriname doneert patiëntenmonitoringssysteem aan 's Lands Hospitaal

Op Biza-minister Bronto Somohardjo deed de VIDS-ondervoorzitter een beroep om de regering aan te sporen haast te maken met de erkenning van de collectieve grondenrechten.

Aangezien dat nog steeds uitblijft, worden de mensen in de dorpen ontevreden en dat kan volgens Gunther voor spanningen gaan zorgen.

Met minister Somohardjo is afgesproken dat de Inheemse dorpen zullen worden voorzien van een Surinaamse vlag. Gunther legde de minister het probleem voor van de mensen die ten tijde van de binnenlandse oorlog tijdelijk naar Frans-Guyana waren verhuisd en na hun terugkeer erachter kwamen dat hun persoonsgegevens niet meer voorkomen bij de Bureaus voor Burgerzaken.

Directeur Mohamad Eskak van Biza legde daarop uit dat als een persoon minstens 2 jaren geen gebruik maakt van de diensten, hij wordt ‘overgeplaatst’ naar een inactief bestand. Bij de aanvraag van een uittreksel uit het bevolkingsregister door betrokkene, zou dit probleem wel opgelost moeten worden.

Een Inheemse delegatie heeft deze week ook een petitie aangebonden aan de Nederlandse ambassadeur, Henk van der Zwan.