Vicieuze grondvesten die onderontwikkeling bevestigen

De geschiedenis heeft geleerd dat onze opstelling de mogelijkheid biedt aan walgelijke figuren, die veelal een kruising blijken te zijn van demagogen en criminelen, om zich op te werpen als onze politieke leiders.

Mede door het karakter van deze politici en het verantwoordelijkheid schuw zijn van het groter deel van de bevolking, zal ons land schijnbaar zeker in de komende twee decennia niet in staat zijn respectabele hoogten te bereiken. De hoge mate van onderlinge onbetrouwbaarheid, afgunst en aangeboren rassenhaat binnen onze samenleving zal additioneel bijdragen tot het stuiten van succes.

Een zeer belangrijke factor die orderrealisatie van waardige doelstellingen zal bestendigen is het laag ontwikkelingsniveau van de massa. Naast het niet beseffen van de noodzaak van regels van ethiek, blijkt het dat vele afgestudeerden een titel hebben behaald door voornamelijk uit het hoofd te leren. Het gevolg hiervan is dat zij in de praktijk niet naar verwachting kunnen presteren, nog minder kunnen analyseren en redeneren.

Vriendjespolitiek zorgt ook voor verval, zien wij dat bij de verschillende verkiezingsorganen en hun werkarmen? Kunnen deze organen objectief te werk gaan? Het incapabele zijn van behorende lieden manifesteert zich telkenmale, echter heeft de grote groep onderontwikkelden het niet door. Wij hebben toch het resultaat gezien van de handelingen bij verkiezingsgerelateerde zaken.

De ondeskundige tellingen, ondoenlijke evaluaties van meer dan zes districten tegelijk welke zich transformeert in een zelfverheerlijkingsfestijn, en het toucheren van overuren door eigenen spreken boekdelen.

Wij aanschouwden het manco aan sociale vaardigheden en managementvaardigheden, zoals plannen, organiseren, leidinggeven, probleem oplossen en conflicthantering. Duidelijk is, de afwezigheid van competenties waarover men moet beschikken op het gebied van persoonlijke effectiviteit namelijk integriteit, resultaatgerichtheid en flexibiliteit.

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu hetgeen inhoudt dat de persoon oprecht en betrouwbaar is. Functionarissen moeten beschikken over een intrinsieke betrouwbaarheid. Zij moet zeggen wat zij doen, en doen wat zij zeggen.

Een belangrijk vraagstuk met betrekking tot ons milieu, onze veiligheid en de oprechtheid van politici betreft de kwestie van de aanwezigheid van een aantal scalians op het stuwmeer. Is het publieksgeheim hoe het netwerk loopt binnen deze dreiging voor de veiligheid van de krachtcentrale en waarom er zo driftig wordt gewerkt aan het in het bezitnemen van het meer?

Op ongeveer vijf kilometer afstand van hetzelfde meer is een gebied bekend als “Brokobaka”, kort na het aantreden van de regering in 1996, “gejat” van “Stipris” ressorterend onder het ministerie van LVV.

Het gebied is afgepakt, ondanks het bekend was dat er een verregaande samenwerking bestond tussen ‘Stipris” en NV METS. In deze betrof het een afstudeerproject van een student van ADEK, waarbij de NV METS samen met de student het bewezen financieel haalbaar project in het kader van eco- toerisme in praktijk zou brengen.

Met het “roven” van Brokobaka kwam een eind aan een potentieel eco-toeristisch project en de gekoesterde mogelijkheid van elke student om zich te bewijzen middels het in praktijk brengen van het afstudeerproject. Door ondoordachte handelingen is de potentie van het gebied ernstig afgenomen en wordt het thans voor privé aangelegenheden van de “stroper” gebruikt, om onder andere doorgedraaide maten te huisvesten.

Is de “stroper” van het gebied een politicus die studenten van dezelfde ADEK meedeelt dat er een gouden toekomst voor hen ligt? Had deze politicus ook aan de generatie studenten van de periode van het genoemde afstudeerproject ook meegegeven: studeer, motiveer, meedoen, meebeslissen? Kunt u zich hierbij de posters herinneren, die de Surinaamse vlag en de uzi met de fajalobi erin uitbeeldde? Had ook u trots als een “dja dja Revo Srananman” deze in uw kamer aangebracht?

Suriname voorwaarts?

Drs. Frits Lalay

Overige berichten