fbpx

Vicepresident roept op tot normalisatie onderwijs

Vicepresident(vp) Ashwin Adhin heeft alle leerkrachten opgeroepen om normaal aan het werk te gaan zodat er geen stagnatie van het schooljaar plaatsvindt. De vp had donderdag een onderhoud met de Bond van Leraren (BvL) en het VOS – Directeurenberaad. Beide groepen zijn aangehoord en de vicepresident verwacht niets anders dan dat zaken weer genormaliseerd zijn in het belang van het kind en het onderwijs.

Adhin heeft na overleg met president Desiré Bouterse besloten de resolutie van 29 september 2017 in te trekken en zal deze aan een herziening onderwerpen. Ook de correspondentie tussen de minister en de groepen binnen dit kader is ook ingetrokken. Deze resolutie regelt de betaling van overuren wat niet goed overkwam bij het onderwijsveld.

OOK INTERESSANT
Studenten NATIN, AMTO en FTW krijgen inzicht in werkzaamheden Bouw- en Woningtoezicht

Dit was nodig om garanties te bieden aan de leerkrachten. Deze garanties zijn vervat in een schrijven aan de BvL en het VOS Directeurenberaad. De vicepresident zegt de komende week weer aan tafel te zullen zitten met partijen om te werken aan een voorstel. Dit zal dan aan president Desiré Bouterse worden aangeboden die dan een besluit zal nemen.

De vicepresident gaat ervan uit dat hetgeen de regering aan garanties heeft geboden het onderwijsproces ten goede zal komen.(GFC)