Vicepresident leidt topontmoeting over COVID-19

GFC NIEUWS- Vicepresident Ashwin Adhin heeft donderdag namens president Desiré Bouterse een vergadering voorgezeten in verband met de recente ontwikkelingen inzake COVID-19.
In deze vergadering waren de relevante ministers, leiding van DNA alsook overige actoren aanwezig.
Nadat de vergadering door de vicepresident werd geopend, is de minister van Volksgezondheid ingegaan op de stand van zaken rondt het COVID-19 en heeft de directeur van Volksgezondheid een gedetailleerde presentatie verzorgd.
Hierbij wordt benadrukt dat er al geruime tijd een Management Team, Technisch Quick Response Team beiden onder leiding van directeur Volksgezondheid opereert en nu al ongeveer twee weken een COVID-19 Readyness ministers Team onder leiding van de minister van Volksgezondheid in het leven is geroepen.
Tegen deze achtergrond wordt wekelijks de Raad van Ministers voorzien van de relevante ontwikkelingen betreffende het COVID-19.
De volgende zaken zijn o.a. besloten in de topontmoeting:
1. De preventie zal worden verhoogd en het ministerie van Volksgezondheid is het enige kanaal dat feitelijke informatie zal verschaffen;
2. Er vindt spoedoverleg plaats met alle actoren in Albina, waarbij ook het beroep zal worden gedaan op de lokale samenleving om te handelen op basis van feiten en geen vrees. Het verzoek zal worden gedaan om de winkels gewoon open te doen;
3. Er zal zeer spoedig een gezamenlijke patrouille (Suriname- Frans- Guyana/ Frankrijk) op de Marowijnerivier plaatsvinden met het doel het personenverkeer in de gaten te houden tegen de achtergrond van COVID-19.
Ook zullen Suriname en de Ambassade van Frankrijk hier te lande met een gezamenlijke verklaring uitkomen.
4. Er komt zeer spoedig een Road Block op de Oost-West verbindingsweg van de politie en militairen, waarbij voorbijgaande personen en verkeer zullen worden gescreend in samenwerking met de gezondheidswerkers;
5. Er komen gerichte informatiesessies met alle relevante stakeholders m.n. Hotels, Touroperators, Medici, Dienstverleners;
6. De 100 % grenscontrole gaat onverkort door bij alle grenzen;
7. Desbetreffende technische, logistieke en financiële behoeften zijn in kaart gebracht. Intussen is ook ondersteuning van de Wereldbank en IDB toegezegd voor assistentie waar nodig.
Ook het bedrijfsleven zal in de gelegenheid worden gesteld hun bijdrage te leveren.
Op allen wordt het beroep gedaan de preventieve voorschriften vanuit Volksgezondheid in acht te nemen en zich niet laten opjutten door vrees.
Op het publiek wordt verder het beroep gedaan indien symptomen worden bemerkt zulks door te bellen naar 178, alsook personen met griepverschijnselen en drukke openbare locaties te vermijden.
Tenslotte geeft de regering de verzekering dat met alle actoren zij alles in het werk stelt om een mogelijk COVID-19 voorkomen in Suriname effectief aan te pakken.

Overige berichten