Vicepresident Adhin kondigt strakkere operaties aan bij landsgrenzen

GFC NIEUWS- Vicepresident Ashwin Adhin heeft woensdag tijdens het regulier persmoment van het Nationaal COVID-19 Managementteam, een strakkere operatie aangekondigd in de strijd tegen COVID-19.
Het gaat er voornamelijk om dat er opgetreden zal worden bij de zuidgrens en de grensrivieren in het oosten en westen.
Volgens de vicepresident doen zich al zo’n twee weken zaken voor aan de grenzen die zorgen voor extra bezorgdheid. Het gaat om handelingen van allerlei aard, zodanig dat er diverse maatregelen genomen zullen worden. Deze maatregelen zullen vrijdag aanstaande bekend worden gemaakt.
De vicepresident spreekt over zorgpunten bij de grenzen met Frans-Guyana, Guyana en Brazilië die op een strikte manier aangepakt moeten worden.
Hij erkent dat de uitgestrekte grenzen van Suriname een serieuze uitdaging vormen. Uit de minimale capaciteit waarover wij als land beschikken zal geprobeerd worden het maximale eruit te halen om de grenzen zoveel mogelijk te monitoren, samen met de overheden van Brazilië, Guyana en Frans-Guyana.
Daarvoor zullen na evaluatie maatregelen aangekondigd worden. Deze maatregelen zullen gelden voor Marowijne, Nickerie en het zuidelijke gebied. “Het gaat veel strakker moeten,” aldus vicepresident Adhin.
De vroege aanpak van de regering sedert januari heeft geresulteerd in een minimale aantal positieve COVID-19 gevallen in ons land.De regering is door epidemiologen op het gevaar gewezen, die hiermee een beeld hebben kunnen scheppen van de dreigende situatie. “We kunnen niet verslappen en we vragen de gemeenschap ook niet te verslappen, maar alert te blijven”. De vicepresident merkte op dat het erop lijkt alsof men alles weer zoals normaal begint te doen.
Voor de strakkere aanpak zijn zaken reeds voorbereid. Er is op dinsdag een gesprek geweest in het parlement. De financiële middelen voor het uitvoeringsfonds, zoals opgenomen in de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19, worden momenteel vrijgemaakt. Daarover was er woensdag een presentatie voor de Raad van Ministers. Ook is er gesproken met de procureur-generaal over de ordehandhaving. “Mensenlevens besparen is op dit moment ons hoogste goed,” benadrukte de vicepresident.
Hij vatte de maatregelen als volgt samen:
1.strakkere operaties bij de grensrivieren en de zuidgrens;
2.Regelmatig contact met de Parlementaire Crisiscommissie;
3.Bewustwording van het achterland strakker opvoeren in samenwerking met het traditioneel gezag en de districtscommissarissen.
Ook met de media zal er een gespreksronde volgen, waarbij de afgelopen 30 dagen zullen worden geëvalueerd en spelregels zullen worden vastgesteld c.q. aangescherpt.

Overige berichten