Vicepresident Adhin evalueert Covid-19 crisismanagement

GFC NIEUWS- Het aantal Covid-19 besmettingen in Suriname is volgens vicepresident Ashwin Adhin tot nu toe minimaal gebleven vanwege de vroegtijdige maatregelen die de regering heeft getroffen. De vp zei dit op woensdag 15 april tijdens het reguliere persmoment van het Nationaal Covid-19 Managementteam.
Hij ging in zijn evaluatie van de afgelopen 30 dagen terug naar 20 januari. Het ministerie van Volksgezondheid voerde de monitoring over de situatie rond Covid-19. “Het resultaat zien we vandaag, gelukkig ook met Gods zegen, dat het aantal cases minimaal gebleven is door deze goede voorbereiding van Volksgezondheid en later ook van de veiligheidsdiensten,” aldus de vicepresident. Helaas is er 1 dode te betreuren. De vicepresident sprak de hoop uit dat het hierbij blijft.
Eerste maatregelen
Hij wees erop dat het sluiten van het luchtruim, een verbod op samenkomsten van meer dan 100 personen en sociale afstand van 1.5 meter de eerste maatregelen waren. Om de gemeenschap de noodzaak van deze maatregelen meteen te laten begrijpen werd begonnen met de dagelijkse persconferenties. Tevens werd er ook dagelijks overleg gepleegd met verschillende actoren. Volgens de vicepresident was dit van belang om iedereen een bijdrage te laten leveren in de strijd tegen COVID-19. “Een bijdrage leveren om te overleven,” gaf hij aan.
De persconferenties zijn gaandeweg teruggebracht naar drie keer per week. Gedurende die periode werd ook de nadruk gelegd op het in quarantaine zetten van repatrianten, waarbij werd overgestapt van thuisquarantaine naar alleen overheidsquarantaine voor alle gevallen.
Op vrijdag 27 maart kondigde president Desiré Bouterse de partiële lockdown aan: de sociale afstand werd gebracht naar 2 meter, samenscholing werd beperkt tot 10 personen en het verboden werd zich tussen 20.00 uur en 06.00 uur op straat te begeven.
Verder werden casino’s en kansspelgelegenheden gesloten en het openbaar vervoerd stilgelegd. De vicepresident zegt dat dit nodig was omdat het gevaar internationaal groter werd.
Deze maatregelen werden op vrijdag 10 april met nog eens twee weken verlengd omdat ondanks de politie en militairen hun best doen en hun bevoegdheden volgens het handvest uitoefenen, mensen toch nog de maatregelen proberen te omzeilen.

Overige berichten