Vicepresident Adhin benadrukt goede gesprekken met onderwijsveld

Vicepresident(vp) Ashwin Adhin heeft benadrukt dat er de afgelopen periode goede gesprekken zijn gevoerd met het onderwijsveld. Zowel de onderwijsbonden als het VOS directeurenberaad waren uitgenodigd voor een onderhoud en dit is volgens de vp constructief verlopen. Op basis daarvan gaat de vp ervan uit dat de rust is teruggekeerd.

Adhin ging vrijdag tijdens een persconferentie in op de resultaten van de gesprekken die gevoerd zijn met het onderwijsveld. Om misverstanden te voorkomen heeft de vp gebruik gemaakt van de notulen om verslag te doen van de onderhandelingen.

De vorige resolutie waar het onderwijsveld moeite mee had is herzien en gesplitst in twee resoluties. Een daarvan is gericht op de fictieve- en overuren op VOS niveau inclusief Imeao en Natin en de andere regardeert faciliteiten die aan de bonden gegeven worden.

Afgesproken is dat de onderwijsgevenden 35 lesuren per week zullen werken verdeeld over 28 les- en 7 overuren.

Voor de intersectie en sectievoorzitters is er een voorstel dat neerkomt op een verbetering ten opzichte van de vorige situatie. Er zijn nog wat zaken die verder uitgewerkt moeten worden en die zullen in nauw overleg met alle actoren worden besproken, zei de voorzitter van de presidentiële commissie voor de implementatie van de herwaardering, Eric Banel.

Hij gaf aan dat de onderdirecteuren een aparte bezoldigingsreeks krijgen wat inhoudt dat het loon van de directeur van een VOS-school automatisch wordt aangepast.

Behalve de kwestie rond de gewijzigde resolutie is volgens Adhin ook over een aantal andere zorgpunten van gedachten gewisseld. De regering zal al deze zaken serieus bekijken met als oogpunt het realiseren van een oplossing.

De vicepresident ging ook in op de kwestie rond de vrijstelling van leden van besturen voor vakbondsactiviteiten. Hij is van mening dat elke onderwijsgevende een belangrijke rol vervuld binnen het onderwijsproces. Op basis daarvan is een voorstel gedaan aan de bonden dat leden van het dagelijks bestuur wekelijks 2 dagen vrijstelling van dienst krijgen.

Daarnaast krijgen 3 leden buiten het dagelijks bestuur vrijstelling. De vicepresident heeft de overtuiging dat het veld meegaat met dit voorstel mede gelet op de constructieve communicatie tussen partijen de afgelopen periode.

Tijdens de persconferentie waren ook de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ad-interim Patrick Pengel en raadsadviseur Eddy Jozefzoon aanwezig.(GFC)

Overige berichten