fbpx

VHP wil opheffing beperking studie geneeskunde en fysiotherapie

De opschudding over het beperken van het aantal studenten dat geneeskunde en fysiotherapie mag studeren (de zogenaamde numerus fixus) legt opnieuw een symptoom bloot van de crisis in de gezondheidszorg, zegt de VHP.

“Er is geen samenhangend beleid, de president is de regie kwijt, de NDP-ministers blussen links en rechts brandjes, men doet maar wat. De gezondheidszorg is toe aan een fundamentele verandering. Een benadering die meer ‘vraag’-gestuurd is en niet meer ‘aanbod’-gestuurd. Het vereist de betrokkenheid van alle lagen in de gezondheidszorg die nodig zijn om weer betaalbare zorg te leveren tegen de beste kwaliteit”, haalt de VHP verder aan.

De partij vindt dat een dergelijke aanpak alleen kan als er een regering komt die weer het overleg zoekt met alle relevante spelers in de sector. “Doorgaan op de huidige weg, waarbij men van bovenaf dicteert wat er moet gebeuren is heilloos. Links en rechts ziekenhuizen bouwen als showproject en die vervolgens te moeten invullen met buitenlandse krachten is geen beleid met visie. Dat is tegen beter weten in, verkiezingscampagne voeren over de ruggen van onze patiënten”.

“Dat gebrek aan visie, het onvermogen om draagvlak te vinden en de focus om zieltjes te winnen bij kiezers drijft de gezondheidszorg verder de afgrond in. Er is geen coherent beleid. Het ontneemt kansen voor eigen artsen, leidt tot het ad-hoc werven van buitenlandse krachten en in het wilde weg neerzetten van gebouwen en klinieken.

Niemand weet of die ooit kostendekkend zullen zijn en wat de impact is op bestaande ziekenhuizen. De kans op grotere financiële gaten in de begroting stijgt en daarmee ook de verdere aftakeling van de gezondheidszorg voor de gewone burger.

De door de regering aangekondigde numerus fixus van maximaal 20 studenten geneeskunde en fysiotherapie kent geen geloofwaardige onderbouwing. Jonge Surinamers die hun krachten aan het land willen geven, worden gedwongen hun heil in het buitenland zoeken, met het risico dat we ze kwijt raken als ze elders in de wereld een baan vinden.

Intussen dichten we hier gaten door import van buitenlandse artsen en verplegend personeel. Een ergere vorm van vernietiging van zowel ‘human- als financial capital’ is nauwelijks denkbaar.

Er is maar één antwoord mogelijk op dit wanbeleid: een nieuwe regering die met visie en daadkracht weer ordening brengt in de gezondheidszorg. Van deze president en zijn NDP-regering is dat niet meer te verwachten.

Op korte termijn is in ieder geval één concrete stap nodig: hef de numerus fixus op, nu meteen! Geef onze eigen jonge studenten de kans voor een betere toekomst, voor henzelf en voor de patiënten van ons geliefd Suriname”, aldus de VHP.

Overige berichten