fbpx

VHP wil 7 beleidsissues uitgevoerd zien

De VHP heeft zeven beleidsissues aangehaald in een schrijven aan president Desi Bouterse die zij binnen korte gerealiseerd wil zien.

Het gaat hierbij om:

1. Rechtvaardig kiesstelsel– Wijziging van de grondwet en de kieswet
– Ter zake consultatie met politieke en sociaal maatschappelijke organisaties.

2. Institutionele en structurele maatregelen ter garantie van goed bestuur: – Voorkoming en aanpak van corruptie (o.a. anti corruptie wet)
– Verhoging van de transparantie van bestuur
– Wet op openbaarheid van bestuur
– Wet op openbare aanbesteding en gunning
– Wet ombudsman – Aanpassing van Wet op ministeriële verantwoordelijkheid
– Instelling van een Constitutioneel Hof waarvan de voordracht in overleg met de rechterlijke macht

3. Vergroting van veiligheid en het veiligheidsgevoel – Rechtshandhaving door de nationale veiligheidsplan in uitvoering brengen
– Institutionele versterking van de veiligheid instituten

4. Behoud koopkracht/ waarde srd/ versterking van de economie – Garanderen van een wisselkoers op maximaal srd 3.35 voor de usd
– Opvoeren van de importdekking naar minimaal 3 maanden

5. Modernisering en prestatie gerichte overheid, o.a. door – Effectieve ontwikkeling van het Surinaams kader
– Wet m.b.t. aantrekken van overheidspersoneel door een onafhankelijk orgaan ter zake
– Terugdraaien van discriminatoire ontheffingen, ontslagen en overplaatsingen van ambtenaren en personen werkzaam bij parastatale bedrijven en organisaties

5. Versterking rechtsstaat – Versterking van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht – Garantie van de naleving van wet en recht

6. Verbetering van sociaal beleid – Reparatie van de sociale wetten i.s.m. relevante stakeholders
– Structurele maatregelen voor de armoede aanpak op basis van overleg met all ontwikkeling partners w.o. SER

7. Gestructureerd dialoog
– Op basis van overleg met alle ontwikkelingspartners (breed draagvlak)
– Structurele overleg tussen de regering en DNA en de oppositie over het beleid en wetsproducten
– Identificeren van prioriteitswetten voor behandeling in DNA door de regering i.s.m. de oppositie

Overige berichten