fbpx

VHP: wetswijzing staatsschuld is zelf-amnestie voor minister Financiën

GFC NIEUWS- “Het overhaast wijzigen van de Wet op de Staatsschuld is het bewijs dat de VHP terecht aangifte heeft gedaan tegen de minister van financiën wegens overtreding van de wet.”

“Het is duidelijk dat de NDP nattigheid voelt en de minister met terugwerkende kracht wil beschermen tegen door hem begane strafbare feiten,”concludeert de VHP.

Een onbeschaamder vorm van zelf-amnestie is nauwelijks denkbaar. Het kan bovendien worden aangemerkt als inmenging in een lopend strafrechtelijk onderzoek, voert de partij verder aan.

Door de NDP voorgestelde wetswijziging vallen alle eerder aangegane leningen (totaal 25 miljard SRD) niet meer onder het wettelijk toegestane plafond voor leningen. Verder is de minister door dit NDP-voorstel niet meer strafbaar als het plafond toch wordt overschreden.

Kort samengevat, ondermijnt de voorgestelde wijziging de hele intentie van de Wet op Staatsschuld, meent de VHP.

“De bescherming van het plafond wordt de facto opgeheven. Het geeft de minister van Financiën een vrijbrief tot ongelimiteerd lenen, wat zal leiden tot exponentiële groei van de staatsschuld. Dit zal Suriname in nog veel grotere ellende storten dan nu al het geval is.”

BEKIJK OOK
Lijk met kap- en snijverwondingen opgevist uit Surinamerivier

De VHP keurt de wetswijzing af en eist dat niet getornd wordt aan het doel van de Wet op de Staatsschuld, namelijk het volk van Suriname beschermen tegen onverantwoord leengedrag van de regering door a) een leenplafond op te leggen waardoor de staatsschuld binnen beheersbare proporties blijft en b) in geval van overschrijding van dit plafond, de minister van financiën strafbaar te stellen.

De haastige manoeuvres van de NDP bevestigen de constatering van de VHP dat het plafond op de binnenlandse schuld is overschreden, onderstreept de VHP.

“Van dit strafbare feit is afgelopen week gedocumenteerd aangifte gedaan bij de procureur generaal.”

De VHP roept alle burgers en organisaties op om dit wetsvoorstel krachtig af te wijzen.